Para-badminton

Para-badminton je PARAOLIMPIJSKI SPORT. Prvi put će se zvanično naći u takmičarskom programu Paraolimpijskih igara 2020. godine u Tokiju.

Badminton predstavlja tipičan primer ‘’sporta za sve’’ zbog činjenice da se njime mogu baviti sve kategorije stanovništva.

Para-badminton, kao posebna kategorija badmintona, pruža mogućnost osobama sa invaliditetom da se bave sportom i da se ostvare kako u društvenom tako i u takmičarskom pogledu.

Svetska Badminton federacija i kontinentalne badminton konfederacije su prepoznate od strane Međunarodnog paraolimpijskog komiteta kao nadležne organizacije zadužene za upravljanje, razvoj, afirmaciju i promociju para-badmintona na globalnom i kontinentalnom nivou. Na nacionalnom nivou, u skladu sa odredbama Pravilnika o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji, za razvoj para-badmintona je zadužen Badminton savez Srbije.

Prepoznavanjem para-badmintona, promovisanjem filozofije ‘’jedan sport – jedan tim’’ i usvajanjem strategije koja podrazumeva ravnopravno tretiranje i razvoj badmintona i para-badmintona, Svetska badminton federacija je kroz formiranje različitih tela i angažovanje ljudskih resursa uvela pravila, standarde, klasifikacije, procedure, sisteme i kalendar takmičenja, rangiranje takmičara i drugo što je u najvećoj meri doprinelo da para-badminton bude uvršten u program Paraolimpijskih igara.

Kao i u badmintonu, takmičari u para-badmintonu se nadmeću u konkurencijama muškarci i žene pojedinačno, muški, ženski i mešoviti parovi. Da bi se obezbedio što veći stepen ravnopravnosti, takmičari su razvrstani u šest klasa u zavisnosti od stepena invaliditeta. Klasifikacija takmičara se vrši na zvaničnim para-badminton takmičenjima. Po dobijanju klasifikacije takmičari imaju pravo da nastupe i igraju mečeve.

Pojednostavljeni pregled klasifikacije u parabadmintonu:

Naziv klase

Skraćeni naziv

Opis

Invalidska kolica 1

WH 1

Sportisti u okviru ove klase najčešće imaju nedostatak, oštećenje ili gubitak funkcije oba donja ekstremiteta i trupa.

Invalidska kolica 1

WH 2

Sportisti u okviru ove klase mogu imati gubitak funkcije jedne ili obe noge.

U ovu klasu se svrstavaju sportisti koji nemaju gubitak funkcije trupa ili je gubitak funkcije trupa minimalno izražen.

Stojeći – donji ekstremiteti 3

SL 3

Sportisti u okviru ove klase moraju da se takmiče stojeći. U ovu klasu se svrstavaju osobe koje imaju nedostatak, oštećenje ili gubitak funkcije jedne ili obe noge kao i izražen gubitak ravnoteže prilikom hodanja / trčanja.

Stojeći – donji ekstremiteti 4

SL 4

Sportisti u okviru ove klase imaju manje izražena oštećenja u odnosu na klasu SL 3 i mogu da imaju nedostatak, oštećenje ili gubitak funkcije jedne ili obe noge kao i minimalno izražen gubitak ravnoteže prilikom hodanja / trčanja.

Stojeći – gornji ekstremiteti 5

SU 5

Sportisti u okviru ove klase imaju nedostatak, oštećenja ili gubitak funkcije gornjih ekstremiteta.

Niski rast

SS 6

Sportisti u okviru ove klase su osobe niskog rasta kod kojih je niski rast uzrokovan usled genetskog poremećaja.

Dodatne informacije o pravilima i takmičarskim konkurencijama u para-badmintonu možete pronaći na sajtu Badmintonlounge.

Pod pokroviteljstvom Svetske badminton federacije i kontinentalnih konfederacija se organizuju svetska prvenstva, kontinentalna prvenstva i međunarodni para-badminton turniri.

Svetska prvenstva u para-badmintonu se održavaju svake druge (neparne) godine i imaju karakter otvorenog prvenstva. Kontinentalna para-badminton prvenstva se održavaju svake druge (parne) godine, zatvorenog su tipa i na njima mogu nastupati isključivo takmičari koji pripadaju nacionalnim federacijama sa datog kontinenta. Međunarodni para-badminton turniri su događaji otvorenog tipa i održavaju se više puta u toku jedne kalendarske godine.

Para-badminton u Republici Srbiji je u povoju. Badminton savez Srbije aktivno radi na promociji i popularizaciji para-badmintona u zemlji i u okruženju, u saradnji sa Paraolimpijskim komitetom Srbije. Predstavnici Badminton saveza Srbije od 2014. godine nastupaju na takmičenjima pod pokroviteljstvom Svetske badminton federacije i Evropske badminton konfederacije (Evropsko prvenstvo 2014. i 2016. godine), edukuju se za vršenje različitih uloga (edukativni kursevi i trenažni kampovi) i u svojstvu takmičara, sudija, trenera i volontera su aktivni učesnici velikog broja aktivnosti pod pokroviteljstvom Badminton saveza Srbije (nacionalna i međunarodna takmičenja, nacionalni i međunarodni trenažni i edukativni kampovi, seminari, promotivne aktivnosti i dr).

Prvi nastup na Evropskom prvenstvu, održanom u španskom Los Alkazaresu 2014. godine, u pratnji trenera Igora Šešića zabeležili su srpski takmičari u para-badmintonu Željko Volaš i Zoran Ješić iz Banja Luke, a prva evropska medalja za Srbiju u para-badmintonu je osvojena na kontinentalnom prvenstvu održanom od 31. oktobra do 4. novembra 2018. godine u francuskom gradu Rodez. Đorđe Koprivica je u konkurenciji mešovitih dublova klase SS6, u paru sa Olivijom Šmigel iz Poljske, osvojio bronzanu medalju. Srpski tim su pored Đorđa na ovom prvenstvu predstavljali igrači Milan Grahovac (klasa SS6), Zoran Ješić (klasa SL4), Željko Volaš (klasa SL4) i trener reprezentacije Milan Barbir.