Shuttle Time

Shuttle Time je projekat Svetske badminton federacije koji ima za cilj da badminton postane jedan od najpopularnijih sportova u školama širom sveta. Osmišljen je da pomogne nastavnicima da lakše sprovedu zabavne i dinamične časove badmintona i osposobe učenike uzrasta od 5 do 15 godina da samostalno igraju badminton.

Razlozi zbog kojih je badminton idealan sport za škole:

  • to je bezbedan, veoma dinamičan nekontaktni sport;
  • mogu da ga igraju i dečaci i devojčice u isto vreme;
  • razvija osnovne fizičke sposobnosti;
  • u skladu je sa ciljevima programa nastave fizičkog vaspitanja;
  • relativno niska cena opreme;
  • mogućnost istovremenog angažovanja većeg broja učenika;
  • aktivnosti se mogu upražnjavati i na otvorenom i u zatvorenom prostoru

Realizacija projekta je započeta 2012. godine od strane Svetske badminton federacije posle ozbiljnog istraživanja zastupljenosti badmintona u učeničkoj populaciji. U tom periodu su prikupljane informacije na osnovu kojih je napravljen detaljan plan i osmišljeni su osnovni resursi i nastavna sredstva koja se danas koriste u okviru ovog globalnog projekta. Projekat je koncipiran tako da približi badminton svim kategorijama stanovništva, a prvenstveno nastavnicima i učenicima koji se prvi put susreću sa badmintonom.

Svetska badminton federacija pruža različite vidove podrške nacionalnim badminton federacijama koje imaju želju da započnu sa primenom ovog projekta. U okviru internet portala Shuttle Time projekta nastavnicima su dostupni besplatni priručnici koji su prevedeni na 17 svetskih jezika, uključujući i srpski jezik, i u kojima se nalaze sva neophodna uputstva za sprovođenje badminton aktivnosti. Časovi badmintona su osmišljeni tako da se učenici, koji nemaju prethodnih iskustava vezanih za ovaj olimpijski sport, u kratkom vremenskom periodu upoznaju sa osnovnim pravilima i elementima tehnike i taktike badmintona. Pored priručnika, nastavnicima i učenicima su dostupni i video snimci u okviru kojih su prikazane i opisane aktivnosti koje su navedene u priručnicima, kao i Shuttle Time aplikacije za iOS i Android operativne sisteme koje sadrže sve neophodne sadržaje koji se mogu koristiti u toku pripreme i neposredne realizacije nastave badmintona, takođe na srpskom jeziku.

Paralelno sa inicijativom Svetske badminton federacije, Badminton savez  Srbije je nezavisno pokrenuo program uvođenja badmintona u osnovne škole u formi izbornog predmeta – izabrani sport. Program je u Srbiji prvi put primenjen u Osnovnoj školi ‘’Jefimija’’ u Obrenovcu 2009. godine, inicijalno kao pilot projekat, da bi se već sledeće godine krenulo sa zvaničnom primenom. Program je kao i u slučaju primene Shuttle Time projekta podrazumevao kompletnu izradu posebnih planova i priprema za realizaciju godišnjeg fonda od 36 časova nastave badmintona za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole, nabavku i distribuciju badminton opreme odnosno obuku kadrova zainteresovanih za primenu programa. Primena programa se u kontinuitetu sprovodi do današnjeg dana što kao neposredni rezultat ima povećanje broja osnovnih i srednjih škola koje primenjuju badminton u nastavi, organizovanje prvih školskih i međuškolskih badminton turnira, povećanje popularnosti badmintona kao sporta, a posredno i uključivanje Badminton saveza Srbije u realizaciju Shuttle Time projekta.

Badminton savez Srbije se, potpisivanjem sporazuma sa Svetskom badminton federacijom, 2014. godine uključio u primenu Shuttle Time projekta što je podrazumevalo ispunjavanje većeg broja zadataka među kojima su najznačajniji: prevođenje i prilagođavanje priručnika na srpski jezik, saradnja sa Svetskom badminton federacijom na razvoju android aplikacije, obučavanje kadrova za sprovođenje kurseva obuke na nacionalnom nivou, nabavka i distribucija školskih setova za badminton, realizacija kurseva za obuku budućih nastavnika okviru Shuttle Time projekta i primena ovog projekta u okviru nastave u osnovnim i srednjim školama.

Shuttle Time projekat se trenutno primenjuje na pet kontinenata i u više od 120 zemalja.

Dodatne informacije u vezi priključivanja Shuttle Time projektu možete dobiti kontaktiranjem kancelarije Badminton saveza Srbije.