Dokumenti

OPŠTA AKTA I DOKUMENTI
•    Statut BASS – Preuzmi OVDE
•    Poslovnik o radu Skupštine BASS – Preuzmi OVDE
•    Poslovnik o radu UO BASS – Preuzmi OVDE
•    Plan primene strategije i akcionog plana BASS – Preuzmi OVDE
•    Plan rada takmičarskih selekcija BASS – Preuzmi OVDE
•    Plan razvoja sportske grane – Badminton – Preuzmi OVDE

•    Pravilnik o bližem uređivanju načina planiranja i sprovođenja postupaka Javnih nabavki – Preuzmi OVDE
•    Statistika u nacionalnom sportu RS – Preuzmi OVDE
•    Statut BWF – Preuzmi OVDE
•    Statut BEC – Preuzmi OVDE
•    Rešenja APR
   o    BS 143-2020 – Preuzmi OVDE
   o    BS 4818-2016 – Preuzmi OVDE
   o    BS 1724-2015 – Preuzmi OVDE
   o    BS 723-2014 – Preuzmi OVDE
   o    BS 1063-2013 – Preuzmi OVDE
   o    BS 3912-2012 – Preuzmi OVDE

SPORTSKA PRAVILA BASS
•    Registracioni pravilnik – Preuzmi OVDE
•    Takmičarski pravilnik – Preuzmi OVDE
•    Disciplinski pravilnik – Preuzmi OVDE
•    Pravilnik o stručnom radu – Preuzmi OVDE
•    Pravilnik o medicinskoj zaštiti – Preuzmi OVDE
•    Pravilnik za sticanje sudijskih licenci – Preuzmi OVDE
•    Pravilnik o sprečavanju negativnih pojava – Preuzmi OVDE
•    Program antidoping delovanja – Preuzmi OVDE
•    Pravilnik o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila – Preuzmi OVDE
•    Pravilnik o zaštiti lica koje pruža informacije ili dokaze u vezi sa dopingom i nepoštovanjem antidoping pravila – Preuzmi OVDE
•    Odluka o imenovanju lica odgovornog za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga – Preuzmi OVDE

PROGRAMI I IZVEŠTAJI
• Izveštaj o radu 2021 - Preuzmi OVDE
• Izveštaj o finansijskom i materijalnom poslovanju 2021 - Preuzmi OVDE
• Program rada - Preuzmi OVDE

SPISKOVI
•    Uži i širi spisak reprezentacija Srbije – Preuzmi OVDE
•    Spisak sportskih stručnjaka sa izdatom dozvolom za rad – Preuzmi OVDE
•    Spisak licenciranih sudija – Preuzmi OVDE
•    Spisak kategorisanih sportista i sportskih stručnjaka – Preuzmi OVDE

FORMULARI
•    Registracioni list – Prva registracija – Preuzmi OVDE
•    Registracioni list – Preregistracija – Preuzmi OVDE
•    Saglasnost za nastupanje u starijim uzrasnim kategorijama – Preuzmi OVDE
•    Zahtev za izdavanje dozvole za rad sportskim stručnjacima – Preuzmi OVDE
•    Zahtev za izdavanje sudijskih licenci – Preuzmi OVDE
•    Zahtev za davanje saglasnosti za nastup na međunarodnim sportskim priredbama – Preuzmi OVDE
•    Prijava sportskih takmičenja u inostranstvu – Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije – Preuzmi OVDE
•    Izveštaj o realizaciji programske aktivnosti – Preuzmi OVDE
•    Primer uplatnice – Članarina za takmičarsku sezonu – Preuzmi OVDE
•    Primer uplatnice – Registracija za takmičarsku sezonu – Preuzmi OVDE
•    Primer uplatnice – Taksa za izradu takmičarske legitimacije – Preuzmi OVDE
•    Formular prijave učešća na Prvenstvu Srbije za seniore – Preuzmi OVDE
•    Formular prijave učešće na Prvenstvu Srbije za juniore – Preuzmi OVDE
•    Formular prijave učešća na Prvenstvu Srbije za veterane – Preuzmi OVDE
•    Formular prijave učešća na A turnirima u konkurencijama MS i WS – Preuzmi OVDE
•    Formular prijave učešća na A turnirima u konkurencijama MD, WD i XD – Preuzmi OVDE
•    Formular prijave učešća na B turnirima u konkurencijama MS i WS – Preuzmi OVDE
•    Formular prijave učešća na B turnirima u konkurencijama MD, WD i XD – Preuzmi OVDE
•    Formular prijave učešća na C turnirima u konkurencijama MS i WS – Preuzmi OVDE
•    Formular prijave učešća na C turnirima u konkurencijama MD, WD i XD – Preuzmi OVDE
•    Formular prijave učešća na C turnirima u konkurencijama MS, WS, MD, WD i XD – Preuzmi OVDE
•    Formular prijave učešća na Juniorskim kupovima – Preuzmi OVDE
•    Formular prijave učešća na Međuškolskim turnirima – Preuzmi OVDE