Javne nabavke

Broj i naziv javne nabavke

Dokumentacija

Rok za podnošenje ponuda

1/2022

Agencijska usluga organizovanja putovanja

Informacija u vezi postupka JN1 - Preuzmi OVDE

25.01.2022. do 12 časova

1/2021

Agencijska usluga organizovanja putovanja

Informacija u vezi postupka JN1 - Preuzmi OVDE

22.03.2021. do 10 časova

6/2020
Sportska oprema za badminton

Poziv za podnošenje ponuda - Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija - Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora - Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Preuzmi OVDE

26.10.2020. do 16 časova

5/2020
Usluga smeštaja i ishrane za učesnike takmičenja Serbian U17 & Youth International

Poziv za podnošenje ponuda - Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija - Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora - Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Preuzmi OVDE

01.07.2020. do 16 časova

4/2020
Sportska oprema za badminton

Poziv za podnošenje ponuda - Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija - Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Preuzmi OVDE

  16.03.2020. do 16 časova

3/2020
Sportska oprema za badminton

Poziv za podnošenje ponuda - Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija - Preuzmi OVDE
Odluka o obustavljanju postupka - Preuzmi OVDE
Obaveštenje o obustavi postupka - Preuzmi OVDE

  28.02.2020. do 16 časova

2/2020
Usluge putničkih agencija i tur-operatera i usluge pomoći turistima

Poziv za podnošenje ponuda - Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija - Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora - Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Preuzmi OVDE

 26.02.2020. do 16 časova

1/2020
Avio prevoz (kupovina avio karata)

Poziv za podnošenje ponuda - Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija - Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora - Preuzmi OVDE 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Preuzmi OVDE

04.02.2020. do 16 časova

4/2019
Podno stojeći inverterski klima uređaji

Poziv za podnošenje ponuda – Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora - Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Preuzmi OVDE 

 25. 11. 2019. do 16 časova

3/2019
Smeštaj i ishrana za Balkanijadu

Poziv za podnošenje ponuda – Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE 
Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Preuzmi OVDE

 25. 04. 2019. do 16 časova

2/2019
Smeštaj i ishrana za Serbian U17 & Youth

Poziv za podnošenje ponuda – Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE 
Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Preuzmi OVDE

 25. 04. 2019. do 16 časova

1/2019
Sportska oprema za badminton

Poziv za podnošenje ponuda – Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora - Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Preuzmi OVDE

25. 04. 2019. do 16 časova

2/2018
Sportska oprema za badminton

Poziv za podnošenje ponuda – Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Preuzmi OVDE

30. 04. 2018. do 16 časova

1/2018
Usluga smeštaja i ishrane za učesnike takmičenja Serbian U17 & Youth International

Poziv za podnošenje ponuda – Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Preuzmi OVDE

22. 03. 2018. do 16 časova

6/2017
Tereni za badminton

Poziv za podnošenje ponuda – Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE
Obaveštenje broj 1 – Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Preuzmi OVDE

19. 05. 2017. do 16 časova

5/2017
Sportska oprema za badminton

Poziv za podnošenje ponuda – Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Preuzmi OVDE

19. 05. 2017. do 16 časova

4/2017
Usluga smeštaja i ishrane za učesnike Balkanskog prvenstva

Poziv za podnošenje ponuda – Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Preuzmi OVDE

19. 05. 2017. do 16 časova

3/2017
Usluga smeštaja i ishrane za učesnike takmičenja Serbian U17 & Youth International

Poziv za podnošenje ponuda – Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Preuzmi OVDE

19. 05. 2017. do 16 časova

2/2017
Usluga kombi i kamionskog transporta ljudi i opreme

Poziv za podnošenje ponuda – Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Preuzmi OVDE

20. 03. 2017. do 15 časova

1/2017
Usluga avio prevoza (kupovina avio karata)

Poziv za podnošenje ponuda – Preuzmi OVDE
Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE
Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Preuzmi OVDE

07. 03. 2017. do 16 časova