Reprezentacija

UŽI I ŠIRI SPISAK REPREZENTATIVACA SRBIJE ZA 2019. GODINU

Seniori

Milić Luka / 1999 / BK Novi Sad

Pavlović Ilija / 1992 / BK Novi Sad

Doder Andrija / 1998 / BK Beograd

Sudimac Marija / 2002 / BK Zmajevi

Barbir Milica / 1993 / BK Novi Sad

Lončar Sara / 2003 / BK Zmajevi

Bjelan Igor / 1992 / BK Novi Sad

Petrović Borko / 1993 / BK Beograd

Milošević Nenad / 1999 / BK Novi Sad

Tomić Mihajlo / 2003 / BK Beograd

Vitman Anđela / 2005 / BK Beograd

Velemir Anja / 2000 / BK Ravens KG

Igrači do 19 godina

(rođeni 2001. godine i mlađi)

Lukić Sergej / 2003 / BK Zmajevi

Tomić Mihajlo / 2003 / BK Beograd

Jovičić Aleksandar / 2004 / BK Ravens KG

Sudimac Marija / 2002 / BK Zmajevi

Lončar Sara / 2003 / BK Zmajevi

Vitman Anđela / 2005 / BK Beograd

Milovanović Minja / 2002 / BK Ravens KG

Bogdanović Marta / 2001 / BK Zmajevi

Mijatović Stefan / 2002 / BK Pančevo

Petrović Viktor / 2005 / BK Zmajevi

Igrači do 17 godina

(rođeni 2003. godine i mlađi)

Lukić Sergej / 2003 / BK Zmajevi

Tomić Mihajlo / 2003 / BK Beograd

Jovičić Aleksandar / 2004 / BK Ravens KG

Lončar Sara / 2003 / BK Zmajevi

Vitman Anđela / 2005 / BK Beograd

Bogdanović Nina / 2005 / BK Zmajevi

Petrović Viktor / 2005 / BK Zmajevi

Jovanović Igor / 2004 / BK Ravens KG

Perić Sanja / 2004 / BK Beograd

Igrači do 15 godina

(rođeni 2005. godine i mlađi)

Petrović Viktor / 2005 / BK Zmajevi

Rašeta Vanja / 2005 / BK Clear

Dmitrović Miloš / 2005 / BK Clear

Bogdanović Nina / 2005 / BK Zmajevi

Vitman Anđela / 2005 / BK Beograd

Samardžija Marija / 2006 / BK Dinamo

Mihajlović Uglješa / 2006 / BK Clear

Vig Mihajilo / 2006 / BK Dinamo

Radonić Petar / 2006 / BK Pančevo

Boharević Natalija / 2005 / BK Pančevo

Aleksić Maša / 2006 / BK Pančevo

Filipović Miona / 2006 / BK Beograd

Igrači do 13 godina

(rođeni 2007. godine i mlađi)

Dimitrijević Vuk / 2007 / BK Fanatik

Stolić Andrej / 2009 / BK Zmajevi

Milić Relja / 2007 / BK Ravens KG

Latas Teodora / 2009 / BK Zmajevi

Pavlović Lana / 2008 / BK Zmajevi

Mihajlović Čarna / 2008 / BK Clear

Janković Danilo / 2008 / BK Clear

Kovač Vanja / 2007 / BK Banat

Krneta Vukašin / 2007 / BK Clear

Dimitrijević Ana / 2009 / BK Fanatik

Bogojević Andrea / 2009 / BK Zmajevi

Para-badminton (SS6)

Koprivica Đorđe

Glavni trener reprezentacija

Barbir Milan

Pomoćni trener reprezentacija

Antić Dragan

Mijačić Nikola

Uži i širi spisak reprezentativaca Srbije za 2019. godinu možete preuzeti OVDE