Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

UKUPNO POENA

1

Balać Aleksandar

NS

0

320

358

358

0

1036

2

Ristić Konstantin

BG

0

0

0

320

459

779

3

Rajilić Stefan

358

358

0

0

0

716

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

UKUPNO POENA

1

Veličković Mia

358

384

512

0

505

1759

2

Todorović Nađa

BG

0

0

0

0

459

459

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

UKUPNO POENA

1

Radovanović Aleksa

448

512

612

612

612

2348

2

Stevanović Danilo

384

384

459

536

536

1915

3

Smiljković Petar

384

358

0

459

505

1706

4

Janković Vasilije

CL

320

320

0

384

505

1529

5

Balać Aleksandar

NS

0

320

358

358

0

1036

6

Stolić Andrej

536

428

0

0

0

964

7

Simić Mihajlo

512

448

0

0

0

960

8

Omrčen Đorđe

BG

0

0

0

384

459

843

9

Obradović Vukašin

HE

358

0

0

459

0

817

10

Ristić Konstantin

BG

0

0

0

320

459

779

 


JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

UKUPNO POENA

1

Latas Teodora

512

612

536

459

689

2349

2

Bogojević Andrea

448

459

612

612

612

2295

3

Veličković Mia

358

384

512

0

505

1759

4

Čelar Đina

384

384

384

0

536

1688

5

Veljković Elena

358

358

448

0

505

1669

6

Dimitrijević Ana

384

448

428

0

0

1260

7

Todorović Nađa

BG

0

0

0

0

459

459

8

Rakić Sofija

PT

0

0

358

0

0

358

9

Pavlik Dunja

NS

0

358

0

0

0

358

10

Kovač Mina

ZR

320

0

0

0

0

320

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

UKUPNO POENA

1

Radovanović Aleksa

448

512

612

612

612

2348

2

Janković Danilo

CL

459

459

0

561

689

2168

3

Dimitrijević Vuk

612

612

748

0

0

1972

4

Milić Relja

KG

383

536

524

524

0

1967

5

Stevanović Danilo

384

384

459

536

536

1915

6

Smiljković Petar

384

358

0

459

505

1706

7

Reba Bogdan

NS

383

383

459

383

0

1608

8

Krneta Vukašin

CL

459

524

561

0

0

1544

9

Janković Vasilije

CL

320

320

0

384

505

1529

10

Stefanović Ivan

BG

0

0

468

468

561

1497

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

UKUPNO POENA

1

Latas Teodora

512

612

536

459

689

2349

2

Bogojević Andrea

448

459

612

612

612

2295

3

Mihajlović Čarna

CL

536

561

0

428

536

2061

4

Veličković Mia

358

384

512

0

505

1759

5

Čelar Đina

384

384

384

0

536

1688

6

Veljković Elena

358

358

448

0

505

1669

7

Pavlović Lana

0

459

459

536

0

1454

8

Dimitrijević Ana

384

448

428

0

0

1260

9

Mojsilović Isidora

KG

0

428

468

0

0

896

10

Đorđević Vera

BG

0

0

0

0

459

459

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Uglješa

CL

748

664

0

748

842

3002

2

Vig Mihajilo

DP

655

561

655

655

0

2526

3

Mihajlović Marko

561

524

561

524

748

2394

4

Petrović Viktor

711

711

948

0

0

2370

5

Radovanović Aleksa

448

512

612

612

612

2348

6

Bokan Vanja

DP

524

468

524

0

655

2171

7

Janković Danilo

CL

459

459

0

561

689

2168

8

Dimitrijević Vuk

612

612

748

0

0

1972

9

Milić Relja

KG

383

536

524

524

0

1967

10

Stevanović Danilo

384

384

459

536

536

1915

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

UKUPNO POENA

1

Aleksić Maša

DP

655

748

748

0

842

2993

2

Samardžija Marija

DP

561

655

655

0

651

2522

3

Vitman Anđela

BG

830

711

948

0

0

2489

4

Filipović Miona

BG

561

524

561

0

748

2394

5

Latas Teodora

512

612

536

459

689

2349

6

Bogojević Andrea

448

459

612

612

612

2295

7

Bogdanović Nina

748

711

830

0

0

2289

8

Dramićanin Lana

KG

524

468

524

0

617

2133

9

Mihajlović Čarna

CL

536

561

0

428

536

2061

10

Gordić Petra

KG

524

561

711

0

0

1796

 

MUŠKI PAROVI DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

UKUPNO POENA

1

Krneta Vukašin

CL

612

612

655

524

0

2403

2

Janković Danilo

CL

612

612

0

524

617

2365

3

Milić Relja

KG

536

459

561

748

0

2304

4

Dimitrijević Vuk

536

536

655

0

0

1727

5

Smiljković Petar

428

428

0

0

748

1604

6

Radovanović Aleksa

0

459

0

0

655

1114

7

Stevanović Danilo

0

459

0

0

655

1114

8

Janković Vasilije

CL

0

428

0

0

617

1045

9

Maksimović Stefan

KG

0

459

561

0

0

1020

10

Kovač Vanja

ZR

459

536

0

0

0

995

 

ŽENSKI PAROVI DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Čarna

CL

0

664

664

0

0

1328

2

Bogojević Andrea

0

0

0

561

617

1178

3

Latas Teodora

0

0

0

561

617

1178

4

Đorđević Vera

BG

0

0

0

0

655

655

5

Pavlović Lana

0

0

0

655

0

655

6

Čelar Đina

0

0

0

0

561

561

7

Veljković Elena

0

0

0

0

561

561

 

 

MEŠOVITI PAROVI DO 15 GODINA (M)

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

UKUPNO POENA

1

Milić Relja

KG

561

561

1122

2

Krneta Vukašin

CL

524

524

1048

3

Dimitrijević Vuk

655

0

655

4

Smiljković Petar

0

524

524

  

 

MEŠOVITI PAROVI DO 15 GODINA (Ž)

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

UKUPNO POENA

1

Dimitrijević Ana

655

0

655

2

Latas Teodora

0

561

561

3

Pavlović Lana

561

0

561

4

Mihajlović Čarna

CL

0

524

524

5

Bogojević Andrea

CL

0

524

524

 

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 6. april 2021. možete preuzeti OVDE