Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Stolić Andrej

512

536

612

0

428

2088

2

Simić Mihajlo

448

512

512

512

448

1984

3

Radovanović Aleksa

358

448

384

448

512

1792

4

Stevanović Danilo

384

384

448

384

384

1600

5

Smiljković Petar

384

384

448

358

358

1574

6

Rajilić Stefan

0

358

384

358

358

1458

7

Rajilić Nikola

0

320

422

320

384

1446

8

Janković Vasilije

CL

320

320

422

320

320

1382

9

Nikolić Marko

320

294

358

294

0

1266

10

Obradović Vukašin

NS

0

358

0

320

0

678

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Latas Teodora

459

512

576

459

612

2159

2

Dimitrijević Ana

512

384

512

512

448

1984

3

Bogojević Andrea

448

448

448

448

459

1803

4

Čelar Đina

358

384

448

320

384

1574

5

Veličković Mia

358

358

422

384

384

1548

6

Veljković Elena

320

358

422

358

358

1496

7

Kovač Mina

ZR

384

320

384

0

0

1088

8

Pavlik Dunja

NS

0

0

0

0

358

358

 

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Dimitrijević Vuk

612

612

689

612

612

2525

2

Stolić Andrej

512

536

612

0

428

2088

3

Krneta Vukašin

CL

0

459

561

536

524

2080

4

Milić Relja

KG

536

383

505

459

536

2036

5

Simić Mihajlo

448

512

512

512

448

1984

6

Janković Danilo

CL

459

459

561

468

459

1947

7

Maksimović Stefan

KG

428

428

536

428

428

1820

8

Radovanović Aleksa

358

448

384

448

512

1792

9

Kovač Vanja

ZR

428

428

459

0

459

1774

10

Reba Bogdan

NS

0

383

459

383

383

1608

 


 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Čarna

CL

536

536

536

612

561

2245

2

Pavlović Lana

612

0

612

536

459

2219

3

Latas Teodora

459

512

576

459

612

2159

4

Dimitrijević Ana

512

384

512

512

448

1984

5

Bogojević Andrea

448

448

448

448

459

1803

6

Čelar Đina

358

384

448

320

384

1574

7

Veličković Mia

358

358

422

384

384

1548

8

Veljković Elena

320

358

422

358

358

1496

9

Kovač Mina

ZR

384

320

384

0

0

1088

10

Vučelić Lidija

BG

0

0

536

0

0

536

 

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Petrović Viktor

748

711

842

664

711

3012

2

Rašeta Vanja

CL

664

0

782

748

748

2942

3

Mihajlović Uglješa

CL

561

748

0

711

664

2684

4

Dimitrijević Vuk

612

612

689

612

612

2525

5

Vig Mihajilo

DP

561

655

617

561

561

2394

6

Radonić Petar

PA

524

561

655

561

524

2301

7

Mihajlović Marko

524

561

561

524

524

2170

8

Bokan Vanja

DP

0

524

617

524

468

2133

9

Stolić Andrej

512

536

612

0

428

2088

10

Krneta Vukašin

CL

0

459

561

536

524

2080

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Vitman Anđela

BG

830

830

948

830

711

3438

2

Bogdanović Nina

748

748

830

664

711

3037

3

Aleksić Maša

PA

561

655

655

748

748

2806

4

Samardžija Marija

DP

524

561

655

0

655

2395

5

Filipović Miona

BG

524

561

617

655

524

2357

6

Gordić Petra

KG

524

524

617

561

561

2263

7

Mihajlović Čarna

CL

536

536

536

612

561

2245

8

Pavlović Lana

612

0

612

536

459

2219

9

Latas Teodora

459

512

576

459

612

2159

10

Dramićanin Lana

KG

524

524

561

0

468

2077

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Tomić Mihajlo

BG

711

948

1067

948

948

3911

2

Jovičić Aleksandar

KG

830

830

830

830

830

3320

3

Petrović Viktor

748

711

842

664

711

3012

4

Rašeta Vanja

CL

664

0

782

748

748

2942

5

Mihajlović Uglješa

CL

561

748

0

711

664

2684

6

Bosiljčić Lazar

BG

664

664

711

593

593

2632

7

Dimitrijević Vuk

612

612

689

612

612

2525

8

Vig Mihajilo

DP

561

655

617

561

561

2394

9

Radonić Petar

PA

524

561

655

561

524

2301

10

Mihajlović Marko

524

561

561

524

524

2170

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Lončar Sara

948

948

1067

948

948

3911

2

Vitman Anđela

BG

830

830

948

830

711

3438

3

Bogdanović Nina

748

748

830

664

711

3037

4

Perić Sanja

BG

711

711

782

711

830

3034

5

Aleksić Maša

PA

561

655

655

748

748

2806

6

Čepurac Danica

CL

664

664

711

593

664

2703

7

Samardžija Marija

DP

524

561

655

0

655

2395

8

Filipović Miona

BG

524

561

617

655

524

2357

9

Gordić Petra

KG

524

524

617

561

561

2263

10

Mihajlović Čarna

CL

536

536

536

612

561

2245

 

 

MUŠKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Krneta Vukašin

CL

0

612

689

612

612

2525

2

Janković Danilo

CL

459

612

689

612

612

2525

3

Milić Relja

KG

536

536

612

536

459

2220

4

Dimitrijević Vuk

536

536

612

0

536

2220

5

Maksimović Stefan

KG

459

0

505

536

459

1959

6

Simić Mihajlo

428

428

536

459

428

1851

7

Smiljković Petar

428

428

536

428

428

1820

8

Kovač Vanja

ZR

612

459

0

0

536

1607

9

Stolić Andrej

612

459

0

0

428

1499

10

Janković Vasilije

CL

0

0

505

459

428

1392

 

ŽENSKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Čarna

CL

711

664

782

0

664

2821

2

Pavlović Lana

0

0

689

0

0

689

3

Dimitrijević Ana

0

0

612

0

0

612

4

Vučelić Lidija

BG

0

0

561

0

0

561

5

Bogojević Andrea

0

0

536

0

0

536

6

Latas Teodora

0

0

536

0

0

536

7

Tomanić Anica

BG

0

0

505

0

0

505

8

Đorđević Vera

BG

0

0

505

0

0

505

 

 

MUŠKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Jovičić Aleksandar

KG

830

948

948

711

948

3674

2

Petrović Viktor

711

948

782

948

830

3508

3

Jovanović Igor

KG

830

0

948

711

948

3437

4

Tomić Mihailo

BG

948

0

1067

948

0

2963

5

Mihajlović Marko

664

711

748

664

830

2953

6

Vig Mihajilo

DP

664

830

617

0

711

2822

7

Bokan Vanja

DP

664

830

617

0

711

2822

8

Bosiljčić Lazar

BG

711

664

782

0

664

2821

9

Krneta Vukašin

CL

0

612

689

612

612

2525

10

Janković Danilo

CL

459

612

689

612

612

2525

 

ŽENSKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Lončar Sara

830

830

1067

948

948

3793

2

Perić Sanja

BG

0

948

830

948

948

3674

3

Vitman Anđela

BG

948

948

948

830

830

3674

4

Bogdanović Nina

830

830

1067

830

830

3557

5

Samardžija Marija

DP

711

711

748

0

711

2881

6

Mihajlović Čarna

CL

711

664

782

0

664

2821

7

Čepurac Danica

CL

711

664

782

0

664

2821

8

Filipović Miona

BG

711

0

655

711

711

2788

9

Gordić Petra

KG

664

0

655

711

711

2741

10

Dramićanin Lana

KG

664

593

655

0

664

2576

 

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 5. novembar 2019. možete preuzeti OVDE