Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

UKUPNO POENA

1

Balać Aleksandar

NS

358

358

512

512

1740

2

Ristić Konstantin

BG

0

320

448

576

1344

3

Sperlić Ognjen

BG

0

0

384

448

832

4

Vujović Simon

NS

0

0

358

384

742

5

Milošević Pavle

BG

0

0

0

448

448

6

Stojadinović Filip

BG

0

0

0

422

422

7

Šušnica Lazar

BG

0

0

0

422

422

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

UKUPNO POENA

1

Veličković Mia

512

0

536

576

1624

2

Todorović Nađa

BG

0

0

448

422

870

3

Spasić Lina

BG

0

0

384

448

832

4

Todorović Sara

CL

0

0

358

422

780

5

Mehović Teodora

0

0

0

512

512

6

Đoković Natalija

KG

0

0

0

448

448

7

Mehović Dorotea

0

0

0

422

422

8

Gluhović Mila

CL

0

0

0

422

422

9

Brkić Lena

CL

0

0

0

381

381

10

Adlešić Anja

NS

0

0

0

381

381

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

UKUPNO POENA

1

Radovanović Aleksa

612

612

612

689

2525

2

Balać Aleksandar

NS

358

358

512

512

1740

3

Smiljković Petar

0

459

536

617

1612

4

Stevanović Danilo

459

536

0

617

1612

5

Obradović Vukašin

HE

0

459

459

536

1454

6

Janković Vasilije

CL

0

384

428

536

1348

7

Ristić Konstantin

BG

0

320

448

576

1344

8

Omrčen Đorđe

BG

0

384

428

505

1317

9

Vidaković Maksim

NS

384

320

0

505

1209

10

Jakovljević Boško

DP

0

0

459

505

964

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

UKUPNO POENA

1

Bogojević Andrea

612

612

664

782

2670

2

Latas Teodora

536

459

748

842

2585

3

Veličković Mia

512

0

536

576

1624

4

Čelar Đina

384

0

612

617

1613

5

Veljković Elena

448

0

459

536

1443

6

Dimitrijević Ana

428

0

0

689

1117

7

Krstić Lena

NS

0

0

428

505

933

8

Stojaković Vesna

NS

0

0

428

505

933

9

Valent Kristina

NS

0

0

428

459

887

10

Todorović Nađa

BG

0

0

448

422

870

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

UKUPNO POENA

1

Radovanović Aleksa

612

612

612

689

2525

2

Milić Relja

KG

524

524

748

655

2451

3

Janković Danilo

CL

0

561

664

842

2067

4

Stefanović Ivan

BG

468

468

468

617

2021

5

Reba Bogdan

NS

459

383

524

561

1927

6

Pejčić Mihajlo

NS

428

428

430

561

1847

7

Balać Aleksandar

NS

358

358

512

512

1740

8

Smiljković Petar

0

459

536

617

1612

9

Stevanović Danilo

459

536

0

617

1612

10

Dimitrijević Vuk

748

0

0

748

1496

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

UKUPNO POENA

1

Bogojević Andrea

612

612

664

782

2670

2

Latas Teodora

536

459

748

842

2585

3

Mihajlović Čarna

CL

0

428

655

655

1738

4

Veličković Mia

512

0

536

576

1624

5

Čelar Đina

384

0

612

617

1613

6

Veljković Elena

448

0

459

536

1443

7

Dimitrijević Ana

428

0

0

689

1117

8

Pavlović Lana

459

536

0

0

995

9

Krstić Lena

NS

0

0

428

505

933

10

Stojaković Vesna

NS

0

0

428

505

933

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

UKUPNO POENA

1

Petrović Viktor

948

0

948

1067

2963

2

Mihajlović Marko

561

524

711

830

2626

3

Mihajlović Uglješa

CL

0

748

830

948

2526

4

Radovanović Aleksa

612

612

612

689

2525

5

Milić Relja

KG

524

524

748

655

2451

6

Rašeta Vanja

CL

711

0

711

830

2252

7

Vig Mihajilo

DP

655

655

0

782

2092

8

Janković Danilo

CL

0

561

664

842

2067

9

Stefanović Ivan

BG

468

468

468

617

2021

10

Reba Bogdan

NS

459

383

524

561

1927

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

UKUPNO POENA

1

Vitman Anđela

BG

948

0

948

1067

2963

2

Bogojević Andrea

612

612

664

782

2670

3

Latas Teodora

536

459

748

842

2585

4

Bogdanović Nina

830

0

593

948

2371

5

Aleksić Maša

PA

748

0

711

782

2241

6

Samardžija Marija

DP

655

0

711

830

2196

7

Filipović Miona

BG

561

0

830

782

2173

8

Lainović Mila

BG

664

0

664

711

2039

9

Mihajlović Čarna

CL

0

428

655

655

1738

10

Veličković Mia

512

0

536

576

1624

 

MUŠKI PAROVI DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

UKUPNO POENA

1

Milić Relja

KG

561

748

655

842

2245

2

Krneta Vukašin

CL

655

524

748

748

2151

3

Janković Danilo

CL

0

524

748

748

2020

4

Dimitrijević Vuk

655

0

0

842

1497

5

Maksimović Stefan

KG

561

0

655

0

1216

6

Radovanović Aleksa

0

0

561

655

1216

7

Stefanović Ivan

BG

0

0

561

617

1178

8

Pejčić Mihajlo

NS

0

0

524

561

1085

9

Reba Bogdan

NS

0

0

524

561

1085

10

Stevanović Danilo

0

0

0

655

655

 

 

ŽENSKI PAROVI DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

UKUPNO POENA

1

Bogojević Andrea

561

617

748

1365

2

Latas Teodora

561

617

748

1365

3

Đorđević Vera

BG

0

655

655

1310

4

Čelar Đina

0

561

561

1122

5

Veljković Elena

0

561

561

1122

6

Mihajlović Čarna

CL

0

0

655

655

7

Pavlović Lana

655

0

0

655

8

Pavlik Dunja

NS

0

0

524

524

9

Stojkov Nataša

NS

0

0

524

524

 

MEŠOVITI PAROVI DO 15 GODINA (M)

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

UKUPNO POENA

1

Milić Relja

KG

561

561

748

617

2487

2

Krneta Vukašin

CL

524

524

655

0

1703

3

Smiljković Petar

0

524

561

617

1702

4

Dimitrijević Vuk

655

0

0

842

1497

5

Radovanović Aleksa

0

0

561

655

1216

6

Stevanović Danilo

0

0

0

748

748

7

Janković Danilo

CL

0

0

0

655

655

8

Omrčen Đorđe

BG

0

0

524

0

524

9

Stefanović Ivan

BG

0

0

524

0

524

 

MEŠOVITI PAROVI DO 15 GODINA (Ž)

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

UKUPNO POENA

1

Latas Teodora

0

561

748

655

1964

2

Mihajlović Čarna

CL

0

524

655

655

1834

3

Bogojević Andrea

CL

0

524

561

748

1833

4

Dimitrijević Ana

655

0

0

842

1497

5

Čelar Đina

0

0

561

617

1178

6

Stojanović Selena

KG

0

0

0

617

617

7

Pavlović Lana

561

0

0

0

561

8

Stojkov Nataša

NS

0

0

524

0

524

9

Đorđević Vera

BG

0

0

524

0

524

 

 

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 10. avgust 2021. možete preuzeti OVDE