Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Radovanović Aleksa

358

448

384

448

512

1792

2

Stevanović Danilo

384

384

448

384

384

1600

3

Rajilić Stefan

0

358

384

358

358

1458

4

Janković Vasilije

CL

320

320

422

320

320

1382

5

Nikolić Marko

320

294

358

294

0

1266

6

Balać Aleksandar

NS

0

0

0

294

320

614

7

Omrčen Đorđe

BG

0

0

384

0

0

384

8

Ristić Konstantin

BG

0

0

358

0

0

358

9

Stojićević Ilija

PT

320

0

0

0

0

320

10

Dejanović Strahinja

NS

0

0

0

294

0

294

  

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Čelar Đina

358

384

448

320

384

1574

2

Veličković Mia

358

358

422

384

384

1548

3

Veljković Elena

320

358

422

358

358

1496

4

Kovač Mina

ZR

384

320

384

0

0

1088

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Stolić Andrej

512

536

612

0

428

2088

2

Simić Mihajlo

448

512

512

512

448

1984

3

Janković Danilo

CL

459

459

561

468

459

1947

4

Maksimović Stefan

KG

428

428

536

428

428

1820

5

Radovanović Aleksa

358

448

384

448

512

1792

6

Reba Bogdan

NS

0

383

459

383

383

1608

7

Stevanović Danilo

384

384

448

384

384

1600

8

Smiljković Petar

384

384

448

358

358

1574

9

Rajilić Stefan

0

358

384

358

358

1458

10

Rajilić Nikola

0

320

422

320

384

1446

 


JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Čarna

CL

536

536

536

612

561

2245

2

Pavlović Lana

612

0

612

536

459

2219

3

Latas Teodora

459

512

576

459

612

2159

4

Dimitrijević Ana

512

384

512

512

448

1984

5

Bogojević Andrea

448

448

448

448

459

1803

6

Čelar Đina

358

384

448

320

384

1574

7

Veličković Mia

358

358

422

384

384

1548

8

Veljković Elena

320

358

422

358

358

1496

9

Kovač Mina

ZR

384

320

384

0

0

1088

10

Tomanić Anica

BG

0

0

505

0

0

505

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Uglješa

CL

561

748

0

711

664

2684

2

Dimitrijević Vuk

612

612

689

612

612

2525

3

Vig Mihajilo

DP

561

655

617

561

561

2394

4

Radonić Petar

PA

524

561

655

561

524

2301

5

Mihajlović Marko

524

561

561

524

524

2170

6

Bokan Vanja

DP

0

524

617

524

468

2133

7

Stolić Andrej

512

536

612

0

428

2088

8

Krneta Vukašin

CL

0

459

561

536

524

2080

9

Milić Relja

KG

536

383

505

459

536

2036

10

Simić Mihajlo

448

512

512

512

448

1984

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Aleksić Maša

PA

561

655

655

748

748

2806

2

Samardžija Marija

DP

524

561

655

0

655

2395

3

Filipović Miona

BG

524

561

617

655

524

2357

4

Mihajlović Čarna

CL

536

536

536

612

561

2245

5

Pavlović Lana

612

0

612

536

459

2219

6

Latas Teodora

459

512

576

459

612

2159

7

Dramićanin Lana

KG

524

524

561

0

468

2077

8

Dimitrijević Ana

512

384

512

512

448

1984

9

Purković Katarina

BG

468

0

561

468

430

1927

10

Bogojević Andrea

448

448

448

448

459

1803

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Jovičić Aleksandar

KG

830

830

830

830

830

3320

2

Petrović Viktor

748

711

842

664

711

3012

3

Rašeta Vanja

CL

664

0

782

748

748

2942

4

Mihajlović Uglješa

CL

561

748

0

711

664

2684

5

Dimitrijević Vuk

612

612

689

612

612

2525

6

Vig Mihajilo

DP

561

655

617

561

561

2394

7

Radonić Petar

PA

524

561

655

561

524

2301

8

Mihajlović Marko

524

561

561

524

524

2170

9

Bokan Vanja

DP

0

524

617

524

468

2133

10

Stolić Andrej

512

536

612

0

428

2088

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Vitman Anđela

BG

830

830

948

830

711

3438

2

Bogdanović Nina

748

748

830

664

711

3037

3

Perić Sanja

BG

711

711

782

711

830

3034

4

Aleksić Maša

PA

561

655

655

748

748

2806

5

Samardžija Marija

DP

524

561

655

0

655

2395

6

Filipović Miona

BG

524

561

617

655

524

2357

7

Gordić Petra

KG

524

524

617

561

561

2263

8

Mihajlović Čarna

CL

536

536

536

612

561

2245

9

Pavlović Lana

612

0

612

536

459

2219

10

Latas Teodora

459

512

576

459

612

2159

 

MUŠKI PAROVI DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Marko

664

711

748

664

830

2953

2

Vig Mihajilo

DP

664

830

617

0

711

2822

3

Bokan Vanja

DP

664

830

617

0

711

2822

4

Krneta Vukašin

CL

0

612

689

612

612

2525

5

Janković Danilo

CL

459

612

689

612

612

2525

6

Milić Relja

KG

536

536

612

536

459

2220

7

Dimitrijević Vuk

536

536

612

0

536

2220

8

Radonić Petar

PA

664

711

0

664

0

2039

9

Maksimović Stefan

KG

459

0

505

536

459

1959

10

Simić Mihajlo

428

428

536

459

428

1851

 

ŽENSKI PAROVI DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

UKUPNO POENA

1

Samardžija Marija

DP

711

711

748

0

711

2881

2

Mihajlović Čarna

CL

711

664

782

0

664

2821

3

Filipović Miona

BG

711

0

655

711

711

2788

4

Dramićanin Lana

KG

664

593

655

0

664

2576

5

Aleksić Maša

PA

0

711

748

0

711

2170

6

Vig Katarina

DP

0

593

617

0

0

1210

7

Pavlović Lana

0

0

689

0

0

689

8

Rakić Katarina

PT

0

0

617

0

0

617

9

Dimitrijević Ana

0

0

612

0

0

612

10

Vučelić Lidija

BG

0

0

561

0

0

561

 

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 14. januar 2020. možete preuzeti OVDE