Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

UKUPNO POENA

1

Stolić Andrej

512

512

536

612

0

2172

2

Simić Mihajlo

384

448

512

512

512

1984

3

Radovanović Aleksa

0

358

448

384

448

1638

4

Stevanović Danilo

0

384

384

448

384

1600

5

Smiljković Petar

358

384

384

448

358

1574

6

Janković Vasilije

CL

0

320

320

422

320

1382

7

Nikolić Marko

0

320

294

358

294

1266

8

Rajilić Stefan

0

0

358

384

358

1100

9

Rajilić Nikola

0

0

320

422

320

1062

10

Obradović Vukašin

NS

358

0

358

0

320

1036

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

UKUPNO POENA

1

Latas Teodora

384

459

512

576

459

2006

2

Dimitrijević Ana

0

512

384

512

512

1920

3

Bogojević Andrea

358

448

448

448

448

1792

4

Veličković Mia

0

358

358

422

384

1522

5

Čelar Đina

0

358

384

448

320

1510

6

Veljković Elena

0

320

358

422

358

1458

7

Kovač Mina

ZR

0

384

320

384

0

1088

 

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

UKUPNO POENA

1

Dimitrijević Vuk

0

612

612

689

612

2525

2

Stolić Andrej

512

512

536

612

0

2172

3

Simić Mihajlo

384

448

512

512

512

1984

4

Janković Danilo

CL

459

459

459

561

468

1947

5

Krneta Vukašin

CL

383

0

459

561

536

1939

6

Milić Relja

KG

428

536

383

505

459

1928

7

Maksimović Stefan

KG

384

428

428

536

428

1820

8

Kovač Vanja

ZR

383

428

428

459

0

1698

9

Radovanović Aleksa

0

358

448

384

448

1638

10

Stevanović Danilo

0

384

384

448

384

1600

 


 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

UKUPNO POENA

1

Pavlović Lana

512

612

0

612

536

2272

2

Mihajlović Čarna

CL

448

536

536

536

612

2220

3

Latas Teodora

384

459

512

576

459

2006

4

Dimitrijević Ana

0

512

384

512

512

1920

5

Bogojević Andrea

358

448

448

448

448

1792

6

Veličković Mia

0

358

358

422

384

1522

7

Čelar Đina

0

358

384

448

320

1510

8

Veljković Elena

0

320

358

422

358

1458

9

Kovač Mina

ZR

0

384

320

384

0

1088

10

Vučelić Lidija

BG

0

0

0

536

0

536

 

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

UKUPNO POENA

1

Petrović Viktor

655

748

711

842

664

2965

2

Rašeta Vanja

CL

561

664

0

782

748

2755

3

Mihajlović Uglješa

CL

524

561

748

0

711

2544

4

Dimitrijević Vuk

0

612

612

689

612

2525

5

Vig Mihajilo

DP

612

561

655

617

561

2445

6

Radonić Petar

PA

459

524

561

655

561

2301

7

Bokan Vanja

DP

536

0

524

617

524

2201

8

Stolić Andrej

512

512

536

612

0

2172

9

Mihajlović Marko

428

524

561

561

524

2170

10

Dmitrović Miloš

CL

561

0

0

830

593

1984

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

UKUPNO POENA

1

Vitman Anđela

BG

830

830

830

948

830

3438

2

Bogdanović Nina

748

748

748

830

664

3074

3

Aleksić Maša

PA

536

561

655

655

748

2619

4

Filipović Miona

BG

524

524

561

617

655

2357

5

Pavlović Lana

512

612

0

612

536

2272

6

Gordić Petra

KG

468

524

524

617

561

2226

7

Mihajlović Čarna

CL

448

536

536

536

612

2220

8

Samardžija Marija

DP

459

524

561

655

0

2199

9

Latas Teodora

384

459

512

576

459

2006

10

Dramićanin Lana

KG

383

524

524

561

0

1992

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

UKUPNO POENA

1

Tomić Mihajlo

BG

830

711

948

1067

948

3793

2

Jovičić Aleksandar

KG

748

830

830

830

830

3320

3

Petrović Viktor

655

748

711

842

664

2965

4

Lukić Sergej

948

948

0

948

0

2844

5

Rašeta Vanja

CL

561

664

0

782

748

2755

6

Bosiljčić Lazar

BG

0

664

664

711

593

2632

7

Mihajlović Uglješa

CL

524

561

748

0

711

2544

8

Dimitrijević Vuk

0

612

612

689

612

2525

9

Vig Mihajilo

DP

612

561

655

617

561

2445

10

Radonić Petar

PA

459

524

561

655

561

2301

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

UKUPNO POENA

1

Lončar Sara

664

948

948

1067

948

3911

2

Vitman Anđela

BG

830

830

830

948

830

3438

3

Bogdanović Nina

748

748

748

830

664

3074

4

Perić Sanja

BG

711

711

711

782

711

2915

5

Čepurac Danica

CL

593

664

664

711

593

2632

6

Aleksić Maša

PA

536

561

655

655

748

2619

7

Filipović Miona

BG

524

524

561

617

655

2357

8

Pavlović Lana

512

612

0

612

536

2272

9

Gordić Petra

KG

468

524

524

617

561

2226

10

Mihajlović Čarna

CL

448

536

536

536

612

2220

 

 

MUŠKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

UKUPNO POENA

1

Janković Danilo

CL

428

459

612

689

612

2372

2

Krneta Vukašin

CL

428

0

612

689

612

2341

3

Milić Relja

KG

459

536

536

612

536

2220

4

Maksimović Stefan

KG

459

459

0

505

536

1959

5

Simić Mihajlo

428

428

428

536

459

1851

6

Smiljković Petar

428

428

428

536

428

1820

7

Dimitrijević Vuk

0

536

536

612

0

1684

8

Kovač Vanja

ZR

459

612

459

0

0

1530

9

Stolić Andrej

459

612

459

0

0

1530

10

Janković Vasilije

CL

0

0

0

505

459

964

 

ŽENSKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Čarna

CL

536

711

664

782

0

2693

2

Pavlović Lana

459

0

0

689

0

1148

3

Bogojević Andrea

383

0

0

536

0

919

4

Latas Teodora

383

0

0

536

0

919

5

Dimitrijević Ana

0

0

0

612

0

612

6

Vučelić Lidija

BG

0

0

0

561

0

561

7

Tomanić Anica

BG

0

0

0

505

0

505

8

Đorđević Vera

BG

0

0

0

505

0

505

 

 

MUŠKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

UKUPNO POENA

1

Tomić Mihailo

BG

948

948

0

1067

948

3911

2

Petrović Viktor

830

711

948

782

948

3508

3

Jovičić Aleksandar

KG

664

830

948

948

711

3437

4

Jovanović Igor

KG

664

830

0

948

711

3153

5

Rašeta Vanja

CL

593

711

0

842

830

2976

6

Lukić Sergej

948

948

0

1067

0

2963

7

Mihajlović Marko

536

664

711

748

664

2787

8

Vig Mihajilo

DP

612

664

830

617

0

2723

9

Bokan Vanja

DP

612

664

830

617

0

2723

10

Radonić Petar

PA

536

664

711

0

664

2575

 

ŽENSKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2019
22. 9. ‘19

UKUPNO POENA

1

Lončar Sara

948

830

830

1067

948

3793

2

Vitman Anđela

BG

711

948

948

948

830

3674

3

Bogdanović Nina

664

830

830

1067

830

3557

4

Perić Sanja

BG

664

0

948

830

948

3390

5

Samardžija Marija

DP

612

711

711

748

0

2782

6

Mihajlović Čarna

CL

536

711

664

782

0

2693

7

Batar Mara

BG

711

948

0

948

0

2607

8

Dramićanin Lana

KG

428

664

593

655

0

2340

9

Čepurac Danica

CL

0

711

664

782

0

2157

10

Filipović Miona

BG

0

711

0

655

711

2077

 

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 24. septembar 2019. možete preuzeti OVDE