Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2022

14-15.05.’22

TROFEJ BG - BEOGRAD 2022
29-30.10.‘22

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2023

12.03.’23

BROJ POENA

1

Kovačević Nikola

NS

0

384

320

358

1062

2

Pantić Mihajlo

0

0

320

512

832

3

Marković Mateja

KG

0

0

0

448

448

4

Ristić Maksim

ZR

0

0

0

384

384

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2022

14-15.05.’22

TROFEJ BG - BEOGRAD 2022
29-30.10.‘22

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2023

12.03.’23

BROJ POENA

1

Gluhović Mila

CL

384

512

384

384

1280

2

Gluhović Maša

CL

448

422

358

358

1228

3

Savić Marija

358

384

358

448

1190

4

Brkić Lena

CL

384

422

358

384

1190

5

Lazović Staša

NS

0

384

320

358

1062

6

Kovačević Julija

NS

0

384

294

320

998

7

Stanimirović Mia

DP

320

0

294

358

972

8

Adlešić Anja

NS

0

358

294

320

972

9

Komatina Kasija

NS

0

384

294

294

972

10

Adlešić Iva

NS

0

358

256

320

934

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2022

14-15.05.’22

TROFEJ BG - BEOGRAD 2022
29-30.10.‘22

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2023

12.03.’23

BROJ POENA

1

Ristić Konstantin

BG

536

576

428

612

1724

2

Vulić Ilija

512

448

512

536

1560

3

Spasić Mateja

384

512

384

459

1355

4

Rotariu David

ZR

0

428

383

524

1335

5

Slijepčević Kosta

NS

0

422

448

459

1329

6

Đokić Dimitrije

NS

383

428

352

428

1239

7

Isailović Andrija

358

448

358

428

1234

8

Stojadinović Filip

BG

384

422

384

383

1190

9

Stojanović Vuk

KG

358

384

358

428

1170

10

Filipović Luka

BG

383

0

383

352

1118

 

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2022

14-15.05.’22

TROFEJ BG - BEOGRAD 2022
29-30.10.‘22

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2023

12.03.’23

BROJ POENA

1

Begović Nikolina

536

536

459

561

1633

2

Đoković Natalija

KG

459

536

459

612

1607

3

Savić Milica

512

576

512

459

1600

4

Mehović Dorotea

0

448

448

536

1432

5

Gluhović Mila

CL

384

512

384

384

1280

6

Spasić Lina

BG

0

422

428

428

1278

7

Todorović Nađa

BG

358

448

320

428

1234

8

Gluhović Maša

CL

448

422

358

358

1228

9

Savić Marija

358

384

358

448

1190

10

Brkić Lena

CL

384

422

358

384

1190

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2022

14-15.05.’22

TROFEJ BG - BEOGRAD 2022
29-30.10.‘22

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2023

12.03.’23

BROJ POENA

1

Radovanović Aleksa

748

842

664

948

2538

2

Stevanović Danilo

561

655

593

711

1959

3

Obradović Vukašin

HE

561

561

0

830

1952

4

Subotin Lazar

NS

0

536

612

748

1896

5

Todorović Filip

BG

524

617

655

0

1796

6

Vidaković Maksim

NS

612

505

459

655

1772

7

Ristić Konstantin

BG

536

576

428

612

1724

8

Jakovljević Boško

DP

0

561

561

561

1683

9

Omrčen Đorđe

BG

549

505

459

524

1578

10

Vulić Ilija

512

448

512

536

1560

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2022

14-15.05.’22

TROFEJ BG - BEOGRAD 2022
29-30.10.‘22

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2023

12.03.’23

BROJ POENA

1

Bogojević Andrea

948

1067

711

0

2726

2

Latas Teodora

711

830

830

948

2608

3

Dimitrijević Ana

0

655

748

748

2151

4

Čelar Đina

655

689

612

655

1999

5

Veljković Elena

612

612

536

561

1785

6

Vasiljević Jana

BG

524

617

561

524

1702

7

Begović Nikolina

536

536

459

561

1633

8

Đoković Natalija

KG

459

536

459

612

1607

9

Savić Milica

512

576

512

459

1600

10

Stojaković Vesna

NS

468

561

524

468

1553

 

 

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2022

14-15.05.’22

TROFEJ BG - BEOGRAD 2022
29-30.10.‘22

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2023

12.03.’23

BROJ POENA

1

Radovanović Aleksa

748

842

664

948

2538

2

Novokmet Bogdan

KG

711

711

593

711

2133

3

Stefanović Ivan

BG

711

711

664

0

2086

4

Stevanović Danilo

561

655

593

711

1959

5

Obradović Vukašin

HE

561

561

0

830

1952

6

Subotin Lazar

NS

0

536

612

748

1896

7

Todorović Filip

BG

524

617

655

0

1796

8

Vidaković Maksim

NS

612

505

459

655

1772

9

Ristić Konstantin

BG

536

576

428

612

1724

10

Jakovljević Boško

DP

0

561

561

561

1683

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2022

14-15.05.’22

TROFEJ BG - BEOGRAD 2022
29-30.10.‘22

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2023

12.03.’23

BROJ POENA

1

Bogojević Andrea

948

1067

711

0

2726

2

Latas Teodora

711

830

830

948

2608

3

Stojanović Selena

KG

748

655

664

830

2242

4

Dimitrijević Ana

0

655

748

748

2151

5

Čelar Đina

655

689

612

655

1999

6

Đorđević Vera

BG

561

561

0

711

1833

7

Stojkov Nataša

NS

0

617

524

664

1805

8

Veljković Elena

612

612

536

561

1785

9

Vasiljević Jana

BG

524

617

561

524

1702

10

Begović Nikolina

536

536

459

561

1633

 

MUŠKI PAROVI DO 15 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2022

14-15.05.’22

TROFEJ BG - BEOGRAD 2022
29-30.10.‘22

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2023

12.03.’23

BROJ POENA

1

Radovanović Aleksa

748

842

784

748

2374

2

Stevanović Danilo

748

842

784

748

2374

3

Subotin Lazar

NS

0

612

561

655

1828

4

Omrčen Đorđe

BG

655

536

561

524

1752

5

Petković Marko

BG

655

536

561

468

1752

6

Đorđević Aleksa

BG

524

505

655

524

1703

7

Ristić Konstantin

BG

561

536

524

561

1658

8

Popović Vasilije

BG

561

536

524

468

1621

9

Obradović Vukašin

HE

0

655

0

655

1310

10

Smiljković Petar

0

0

655

524

1179

 

 

 

ŽENSKI PAROVI DO 15 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2022

14-15.05.’22

TROFEJ BG - BEOGRAD 2022
29-30.10.‘22

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2023

12.03.’23

BROJ POENA

1

Čelar Đina

655

689

0

748

2092

2

Veljković Elena

524

689

0

655

1868

3

Vasiljević Jana

BG

524

655

0

468

1647

4

Bogojević Andrea

748

842

0

0

1590

5

Latas Teodora

748

842

0

0

1590

6

Dimitrijević Ana

0

748

0

748

1496

7

Begović Nikolina

0

612

0

655

1267

8

Krstić Lena

NS

0

617

0

561

1178

9

Stojaković Vesna

NS

0

617

0

468

1085

10

Milojević Marija

BG

0

617

0

0

617

 

MEŠOVITI PAROVI DO 15 GODINA (M)

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2022

14-15.05.’22

TROFEJ BG - BEOGRAD 2022
29-30.10.‘22

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2023

12.03.’23

BROJ POENA

1

Radovanović Aleksa

655

842

748

0

2245

2

Stevanović Danilo

748

655

655

0

2058

3

Obradović Vukašin

HE

561

617

524

748

1926

4

Ristić Konstantin

BG

0

0

561

655

1216

5

Janković Vasilije

CL

0

655

0

0

655

6

Todorović Filip

BG

0

617

0

0

617

7

Jakovljević Boško

DP

0

0

0

561

561

8

Subotin Lazar

NS

0

0

561

0

561

9

Petković Marko

BG

0

0

0

524

524

10

Đorđević Aleksa

BG

0

0

524

0

524

 

 

MEŠOVITI PAROVI DO 15 GODINA (Ž)

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2022

14-15.05.’22

TROFEJ BG - BEOGRAD 2022
29-30.10.‘22

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2023

12.03.’23

BROJ POENA

1

Latas Teodora

748

842

748

0

2338

2

Bogojević Andrea

CL

655

655

655

0

1965

3

Vasiljević Jana

BG

524

617

561

655

1833

4

Stojanović Selena

KG

561

655

0

0

1216

5

Đorđević Vera

BG

561

617

0

0

1178

6

Milojević Marija

BG

0

0

524

524

1048

7

Dimitrijević Ana

0

0

0

748

748

8

Stojaković Vesna

NS

0

0

0

561

561

 

 

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 9. maj 2023. možete preuzeti OVDE