Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

UKUPNO POENA

1

Balać Aleksandar

NS

320

358

358

0

512

1036

2

Ristić Konstantin

BG

0

0

320

459

448

779

3

Sperlić Ognjen

BG

0

0

0

0

384

716

5

Vujović Simon

NS

0

0

0

0

358

358

6

Rajilić Stefan

358

0

0

0

0

358

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

UKUPNO POENA

1

Veličković Mia

384

512

0

505

536

1937

2

Todorović Nađa

BG

0

0

0

459

448

907

3

Spasić Lina

BG

0

0

0

0

384

384

4

Todorović Sara

CL

0

0

0

0

358

358

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

UKUPNO POENA

1

Radovanović Aleksa

512

612

612

612

612

2448

2

Stevanović Danilo

384

459

536

536

0

1915

3

Smiljković Petar

358

0

459

505

536

1858

4

Janković Vasilije

CL

320

0

384

505

428

1637

5

Balać Aleksandar

NS

320

358

358

0

512

1548

6

Omrčen Đorđe

BG

0

0

384

459

428

1271

7

Ristić Konstantin

BG

0

0

320

459

448

1227

8

Jakovljević Boško

DP

0

0

0

536

459

995

9

Obradović Vukašin

HE

0

0

459

0

459

918

10

Todorović Filip

BG

0

0

0

428

428

856

 


JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

UKUPNO POENA

1

Latas Teodora

612

536

459

689

748

2585

2

Bogojević Andrea

459

612

612

612

664

2500

3

Veličković Mia

384

512

0

505

536

1937

4

Čelar Đina

384

384

0

536

612

1916

5

Veljković Elena

358

448

0

505

459

1770

6

Todorović Nađa

BG

0

0

0

459

448

907

7

Dimitrijević Ana

448

428

0

0

0

876

8

Pavlik Dunja

NS

358

0

0

0

459

817

9

Valent Kristina

NS

0

0

0

0

428

428

10

Krstić Lena

NS

0

0

0

0

428

428

 

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

UKUPNO POENA

1

Radovanović Aleksa

512

612

612

612

612

2448

2

Janković Danilo

CL

459

0

561

689

664

2373

3

Milić Relja

KG

536

524

524

0

748

2332

4

Stefanović Ivan

BG

0

468

468

561

468

1965

5

Stevanović Danilo

384

459

536

536

0

1915

6

Smiljković Petar

358

0

459

505

536

1858

7

Reba Bogdan

NS

383

459

383

0

524

1749

8

Krneta Vukašin

CL

524

561

0

0

561

1646

9

Janković Vasilije

CL

320

0

384

505

428

1637

10

Balać Aleksandar

NS

320

358

358

0

512

1548

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

UKUPNO POENA

1

Latas Teodora

612

536

459

689

748

2585

2

Bogojević Andrea

459

612

612

612

664

2500

3

Mihajlović Čarna

CL

561

0

428

536

655

2180

4

Veličković Mia

384

512

0

505

536

1937

5

Čelar Đina

384

384

0

536

612

1916

6

Veljković Elena

358

448

0

505

459

1770

7

Pavlović Lana

459

459

536

0

0

1454

8

Đorđević Vera

BG

0

0

0

459

561

1020

9

Todorović Nađa

BG

0

0

0

459

448

907

10

Mojsilović Isidora

KG

428

468

0

0

0

896

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Uglješa

CL

664

0

748

842

830

3084

2

Petrović Viktor

711

948

0

0

948

2607

3

Mihajlović Marko

524

561

524

748

711

2544

4

Radovanović Aleksa

512

612

612

612

612

2448

5

Janković Danilo

CL

459

0

561

689

664

2373

6

Milić Relja

KG

536

524

524

0

748

2332

7

Rašeta Vanja

CL

748

711

0

0

711

2170

8

Stefanović Ivan

BG

0

468

468

561

468

1965

9

Stevanović Danilo

384

459

536

536

0

1915

10

Vig Mihajilo

DP

561

655

655

0

0

1871

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

UKUPNO POENA

1

Aleksić Maša

PA

748

748

0

842

711

3049

2

Samardžija Marija

DP

655

655

0

651

711

2672

3

Filipović Miona

BG

524

561

0

748

830

2663

4

Vitman Anđela

BG

711

948

0

0

948

2607

5

Latas Teodora

612

536

459

689

748

2585

6

Bogojević Andrea

459

612

612

612

664

2500

7

Mihajlović Čarna

CL

561

0

428

536

655

2180

8

Bogdanović Nina

711

830

0

0

593

2134

9

Veličković Mia

384

512

0

505

536

1937

10

Čelar Đina

384

384

0

536

612

1916

 

 

MUŠKI PAROVI DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

UKUPNO POENA

1

Krneta Vukašin

CL

612

655

524

0

748

2539

2

Janković Danilo

CL

612

0

524

617

748

2501

3

Milić Relja

KG

459

561

748

0

655

2423

4

Smiljković Petar

428

0

0

748

524

1700

5

Maksimović Stefan

KG

459

561

0

0

655

1675

6

Radovanović Aleksa

459

0

0

655

561

1675

7

Janković Vasilije

CL

428

0

0

617

561

1606

8

Dimitrijević Vuk

536

655

0

0

0

1191

9

Stefanović Ivan

BG

0

0

0

561

561

1122

10

Stevanović Danilo

459

0

0

655

0

1114

 

ŽENSKI PAROVI DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2019
3. 11. ‘19

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12.’20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Čarna

CL

664

664

0

0

655

1983

2

Bogojević Andrea

0

0

561

617

748

1926

3

Latas Teodora

0

0

561

617

748

1926

4

Đorđević Vera

BG

0

0

0

655

655

1310

5

Čelar Đina

0

0

0

561

561

1122

6

Veljković Elena

0

0

0

561

561

1122

7

Pavlović Lana

0

0

655

0

0

655

8

Pavlik Dunja

NS

0

0

0

0

524

524

9

Stojkov Nataša

NS

0

0

0

0

524

524

 

 

 

 

 

MEŠOVITI PAROVI DO 15 GODINA (M)

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

UKUPNO POENA

1

Milić Relja

KG

561

561

748

1870

2

Krneta Vukašin

CL

524

524

655

1703

3

Smiljković Petar

0

524

561

1085

4

Dimitrijević Vuk

655

0

0

655

5

Radovanović Aleksa

0

0

561

561

6

Stefanović Ivan

BG

0

0

524

524

7

Omrčen Đorđe

BG

0

0

524

524

 

 

 

MEŠOVITI PAROVI DO 15 GODINA (Ž)

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

UKUPNO POENA

1

Latas Teodora

0

561

748

1309

2

Mihajlović Čarna

CL

0

524

655

1179

3

Bogojević Andrea

CL

0

524

561

1085

4

Dimitrijević Ana

655

0

0

655

5

Čelar Đina

0

0

561

561

6

Pavlović Lana

561

0

0

561

7

Stojkov Nataša

NS

0

0

524

524

8

Đorđević Vera

BG

0

0

524

524

 

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 20. april 2021. možete preuzeti OVDE