Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

JUNIORSKI KUP – ADA 2021
18. 12. ‘21

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

UKUPNO POENA

1

Ristić Konstantin

BG

576

512

352

536

1624

2

Balać Aleksandar

NS

512

448

512

448

1472

3

Spasić Mateja

0

384

448

384

1216

4

Stojadinović Filip

BG

422

358

358

384

1164

5

Milošević Pavle

BG

448

320

358

320

1126

6

Isailović Andrija

0

358

384

358

1100

7

Vujović Simon

NS

384

320

384

320

1088

8

Vulić Ilija

0

384

0

512

896

9

Stojanović Vuk

KG

0

0

0

358

358

10

Janjić Luka

NS

0

0

358

0

358

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

JUNIORSKI KUP – ADA 2021
18. 12. ‘21

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

UKUPNO POENA

1

Begović Nikolina

0

358

448

536

1342

2

Savić Milica

0

384

384

512

1280

3

Todorović Nađa

BG

422

448

358

358

1228

4

Gluhović Mila

CL

422

0

384

384

1190

5

Gluhović Maša

CL

381

0

0

448

829

6

Brkić Lena

CL

381

0

0

384

765

7

Mehović Teodora

512

0

0

0

512

8

Mehović Dorotea

422

0

0

0

422

9

Adlešić Anja

NS

381

0

0

0

381

10

Komatina Kasija

NS

381

0

0

0

381

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

JUNIORSKI KUP – ADA 2021
18. 12. ‘21

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

UKUPNO POENA

1

Radovanović Aleksa

689

561

748

748

2185

2

Stevanović Danilo

617

524

561

561

1739

3

Ristić Konstantin

BG

576

512

352

536

1624

4

Vidaković Maksim

NS

505

383

428

612

1545

5

Omrčen Đorđe

BG

505

428

0

549

1482

6

Balać Aleksandar

NS

512

448

512

448

1472

7

Popović Vasilije

BG

428

0

459

459

1346

8

Petković Marko

BG

459

352

383

428

1270

9

Spasić Mateja

0

384

448

384

1216

10

Stojadinović Filip

BG

422

358

358

384

1164

 

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

JUNIORSKI KUP – ADA 2021
18. 12. ‘21

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

UKUPNO POENA

1

Čelar Đina

617

612

612

655

1884

2

Veljković Elena

536

459

536

612

1684

3

Đoković Natalija

KG

448

512

512

459

1483

4

Begović Nikolina

0

358

448

536

1342

5

Savić Milica

0

384

384

512

1280

6

Todorović Nađa

BG

422

448

358

358

1228

7

Ugrinić Isabella

NS

428

383

383

0

1194

8

Gluhović Mila

CL

422

0

384

384

1190

9

Spasić Lina

BG

448

320

358

0

1126

10

Veličković Mia

576

536

0

0

1112

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

JUNIORSKI KUP – ADA 2021
18. 12. ‘21

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

UKUPNO POENA

1

Radovanović Aleksa

689

561

748

748

2185

2

Maksimović Stefan

KG

0

561

655

655

1871

3

Stevanović Danilo

617

524

561

561

1739

4

Obradović Vukašin

HE

536

536

612

561

1709

5

Smiljković Petar

617

612

459

0

1688

6

Ristić Konstantin

BG

576

512

352

536

1624

7

Vidaković Maksim

NS

505

383

428

612

1545

8

Omrčen Đorđe

BG

505

428

0

549

1482

9

Balać Aleksandar

NS

512

448

512

448

1472

10

Ugrinić Marko

NS

561

430

468

0

1459

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

JUNIORSKI KUP – ADA 2021
18. 12. ‘21

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

UKUPNO POENA

1

Bogojević Andrea

782

748

830

948

2560

2

Latas Teodora

842

948

711

711

2501

3

Stojanović Selena

KG

0

561

655

748

1964

4

Čelar Đina

617

612

612

655

1884

5

Đorđević Vera

BG

0

430

748

561

1739

6

Veljković Elena

536

459

536

612

1684

7

Đoković Natalija

KG

448

512

512

459

1483

8

Vasiljević Jana

BG

428

428

459

524

1411

9

Stojaković Vesna

NS

505

428

428

468

1401

10

Begović Nikolina

0

358

448

536

1342

 

 

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

JUNIORSKI KUP – ADA 2021
18. 12. ‘21

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Uglješa

CL

948

0

664

948

2560

2

Mihajlović Marko

830

0

711

830

2371

3

Radovanović Aleksa

689

561

748

748

2185

4

Stefanović Ivan

BG

617

524

561

711

1889

5

Maksimović Stefan

KG

0

561

655

655

1871

6

Stevanović Danilo

617

524

561

561

1739

7

Obradović Vukašin

HE

536

536

612

561

1709

8

Novokmet Bogdan

KG

0

468

524

711

1703

9

Smiljković Petar

617

612

459

0

1688

10

Ristić Konstantin

BG

576

512

352

536

1624

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

JUNIORSKI KUP – ADA 2021
18. 12. ‘21

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

UKUPNO POENA

1

Bogojević Andrea

782

748

830

948

2560

2

Aleksić Maša

PA

782

830

948

0

2560

3

Latas Teodora

842

948

711

711

2501

4

Filipović Miona

BG

782

664

711

711

2204

5

Dramićanin Lana

KG

711

664

664

664

2039

6

Stojanović Selena

KG

0

561

655

748

1964

7

Čelar Đina

617

612

612

655

1884

8

Đorđević Vera

BG

0

430

748

561

1739

9

Veljković Elena

536

459

536

612

1684

10

Samardžija Marija

DP

830

0

0

830

1660

 

MUŠKI PAROVI DO 15 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

JUNIORSKI KUP – ADA 2021
18. 12. ‘21

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

UKUPNO POENA

1

Radovanović Aleksa

655

655

748

748

2151

2

Stevanović Danilo

655

655

748

748

2151

3

Petković Marko

BG

0

468

524

655

1647

4

Todorović Filip

BG

0

430

468

524

1422

5

Maksimović Stefan

KG

0

748

561

0

1309

6

Smiljković Petar

0

561

655

0

1216

7

Omrčen Đorđe

BG

0

468

0

655

1123

8

Obradović Vukašin

HE

0

561

561

0

1122

9

Jakovljević Boško

DP

0

561

561

0

1122

10

Šušnica Luka

BG

617

430

0

0

1047

 

 

 

 

ŽENSKI PAROVI DO 15 GODINA

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

JUNIORSKI KUP –

ADA 2021
18. 12. ‘21

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

1

Bogojević Andrea

748

748

748

748

2

Latas Teodora

748

748

748

748

3

Stojanović Selena

KG

0

655

655

655

4

Čelar Đina

561

0

655

655

5

Mihajlović Čarna

CL

655

655

0

561

6

Đorđević Vera

BG

655

0

561

561

7

Veljković Elena

561

561

561

524

8

Vasiljević Jana

BG

0

0

524

524

9

Veličković Mia

0

561

0

0

10

Marija Šuša

BG

0

0

524

0

 

MEŠOVITI PAROVI DO 15 GODINA (M)

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

JUNIORSKI KUP – ADA 2021
18. 12. ‘21

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

UKUPNO POENA

1

Stevanović Danilo

748

748

655

748

2899

2

Radovanović Aleksa

655

561

748

655

2619

3

Smiljković Petar

617

524

524

0

1665

4

Janković Danilo

CL

655

0

0

0

655

5

Vukašin Obradović

HE

0

0

0

561

561

6

Stefan Maksimović

0

0

0

561

561

7

Omrčen Đorđe

BG

0

0

0

524

524

8

Petar Sojević

CL

0

0

0

524

524

9

Jakovljević Boško

DP

0

468

0

0

468

 

 

MEŠOVITI PAROVI DO 15 GODINA (Ž)

POZ.

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

JUNIORSKI KUP – ADA 2021
18. 12. ‘21

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2022

13.03.’22

UKUPNO POENA

1

Latas Teodora

655

748

748

748

2899

2

Bogojević Andrea

CL

748

561

655

655

2619

3

Stojanović Selena

KG

617

468

561

561

2207

4

Mihajlović Čarna

CL

655

561

0

524

1740

5

Đorđević Vera

BG

0

524

561

561

1646

6

Čelar Đina

617

655

0

0

1272

7

Veljković Elena

0

524

524

0

1048

8

Dimitrijević Ana

842

0

0

0

842

9

Jana Vasiljević

BG

0

0

0

524

524

10

Veličković Mia

0

468

0

0

468

 

 

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 13. mart 2022. možete preuzeti OVDE