Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

UKUPNO POENA

1

Ristić Konstantin

BG

0

448

576

512

1536

2

Balać Aleksandar

NS

358

512

512

448

1472

3

Vujović Simon

NS

0

358

384

320

1062

4

Sperlić Ognjen

BG

0

384

448

0

832

5

Stojadinović Filip

BG

0

0

422

358

780

6

Milošević Pavle

BG

0

0

448

320

768

7

Šušnica Lazar

BG

0

0

422

320

742

8

Spasić Mateja

0

0

0

384

384

9

Vulić Ilija

0

0

0

384

384

10

Isailović Andrija

0

0

0

358

358

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

UKUPNO POENA

1

Veličković Mia

512

536

576

536

1648

2

Todorović Nađa

BG

0

448

422

448

1318

3

Spasić Lina

BG

0

384

448

320

1152

4

Đoković Natalija

KG

0

0

448

512

960

5

Todorović Sara

CL

0

358

422

0

780

6

Mehović Teodora

0

0

512

0

512

7

Mehović Dorotea

0

0

422

0

422

8

Gluhović Mila

CL

0

0

422

0

422

9

Savić Milica

0

0

0

384

384

10

Brkić Lena

CL

0

0

381

0

381

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

UKUPNO POENA

1

Radovanović Aleksa

612

612

689

561

1913

2

Smiljković Petar

0

536

617

612

1765

3

Stevanović Danilo

459

0

617

524

1600

4

Ristić Konstantin

BG

0

448

576

512

1536

5

Obradović Vukašin

HE

0

459

536

536

1531

6

Balać Aleksandar

NS

358

512

512

448

1472

7

Janković Vasilije

CL

0

428

536

459

1423

8

Omrčen Đorđe

BG

0

428

505

428

1361

9

Vidaković Maksim

NS

384

0

505

383

1272

10

Todorović Filip

BG

0

428

459

383

1270

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

UKUPNO POENA

1

Latas Teodora

536

748

842

948

2538

2

Bogojević Andrea

612

664

782

748

2194

3

Čelar Đina

384

612

617

612

1841

4

Veličković Mia

512

536

576

536

1648

5

Veljković Elena

448

459

536

459

1454

6

Stojaković Vesna

NS

0

428

505

428

1361

7

Todorović Nađa

BG

0

448

422

448

1318

8

Vasiljević Jana

BG

0

428

428

428

1284

9

Đurić Sanja

BG

0

383

459

383

1225

10

Ugrinić Isabella

NS

0

383

428

383

1194

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

UKUPNO POENA

1

Milić Relja

KG

524

748

655

655

2058

2

Radovanović Aleksa

612

612

689

561

1913

3

Krneta Vukašin

CL

561

561

0

748

1870

4

Smiljković Petar

0

536

617

612

1765

5

Maksimović Stefan

KG

536

561

0

561

1658

6

Stefanović Ivan

BG

468

468

617

524

1609

7

Stevanović Danilo

459

0

617

524

1600

8

Reba Bogdan

NS

459

524

561

0

1544

9

Ristić Konstantin

BG

0

448

576

512

1536

10

Obradović Vukašin

HE

0

459

536

536

1531

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

UKUPNO POENA

1

Latas Teodora

536

748

842

948

2538

2

Bogojević Andrea

612

664

782

748

2194

3

Mihajlović Čarna

CL

0

655

655

655

1965

4

Čelar Đina

384

612

617

612

1841

5

Veličković Mia

512

536

576

536

1648

6

Veljković Elena

448

459

536

459

1454

7

Stojaković Vesna

NS

0

428

505

428

1361

8

Todorović Nađa

BG

0

448

422

448

1318

9

Vasiljević Jana

BG

0

428

428

428

1284

10

Đurić Sanja

BG

0

383

459

383

1225

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

UKUPNO POENA

1

Petrović Viktor

948

948

1067

0

2963

2

Rašeta Vanja

CL

711

711

830

0

2252

3

Mihajlović Marko

561

711

830

0

2102

4

Milić Relja

KG

524

748

655

655

2058

5

Radovanović Aleksa

612

612

689

561

1913

6

Krneta Vukašin

CL

561

561

0

748

1870

7

Mihajlović Uglješa

CL

0

830

948

0

1778

8

Smiljković Petar

0

536

617

612

1765

9

Maksimović Stefan

KG

536

561

0

561

1658

10

Stefanović Ivan

BG

468

468

617

524

1609

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021

17.04.’21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

UKUPNO POENA

1

Vitman Anđela

BG

948

948

1067

0

2963

2

Latas Teodora

536

748

842

948

2538

3

Bogdanović Nina

830

593

948

0

2371

4

Aleksić Maša

PA

748

711

782

830

2360

5

Filipović Miona

BG

561

830

782

664

2276

6

Samardžija Marija

DP

655

711

830

0

2196

7

Bogojević Andrea

612

664

782

748

2194

8

Vrtikapa Milica

BG

0

593

782

711

2086

9

Lainović Mila

BG

664

664

711

593

2039

10

Mihajlović Čarna

CL

0

655

655

655

1965

 

MUŠKI PAROVI DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 05.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 20201
3. 10. ‘21

UKUPNO POENA

1

Milić Relja

KG

561

655

842

748

2245

2

Krneta Vukašin

CL

655

748

748

561

2151

3

Maksimović Stefan

KG

561

655

0

748

1964

4

Radovanović Aleksa

0

561

655

655

1871

5

Dimitrijević Vuk

655

0

842

0

1497

6

Janković Danilo

CL

0

748

748

0

1496

7

Stevanović Danilo

0

0

655

655

1310

8

Stefanović Ivan

BG

0

561

617

0

1178

9

Obradović Vukašin

HE

0

561

0

561

1122

10

Smiljković Petar

0

524

0

561

1085

 

 

ŽENSKI PAROVI DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2020

26. 12. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2020
9. 10. ‘20

UKUPNO POENA

1

Bogojević Andrea

617

748

748

1496

2

Latas Teodora

617

748

748

1496

3

Đorđević Vera

BG

655

655

0

1310

4

Mihajlović Čarna

CL

0

655

655

1310

5

Čelar Đina

561

561

0

1122

6

Veljković Elena

561

561

561

1122

7

Stojanović Selena

KG

0

0

655

655

8

Veličković Mia

0

0

561

561

9

Pavlik Dunja

NS

0

524

0

524

 

MEŠOVITI PAROVI DO 15 GODINA (M)

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 5.’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

UKUPNO POENA

1

Milić Relja

KG

561

748

617

655

2581

2

Radovanović Aleksa

0

561

655

561

1777

3

Krneta Vukašin

CL

524

655

0

561

1740

4

Smiljković Petar

0

561

617

524

1702

5

Dimitrijević Vuk

655

0

842

0

1497

6

Stevanović Danilo

0

0

748

748

1496

7

Stefanović Ivan

BG

0

524

0

524

1048

8

Janković Danilo

CL

0

0

655

0

655

9

Omrčen Đorđe

BG

0

524

0

0

524

 

MEŠOVITI PAROVI DO 15 GODINA (Ž)

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2020
1. 3. ‘20

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2021
17. 4. ‘21

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2021

15-16. 5. ’21

TROFEJ BG - BEOGRAD 2021
3. 10. ‘21

UKUPNO POENA

1

Latas Teodora

0

748

655

748

2151

2

Mihajlović Čarna

CL

0

655

655

561

1871

3

Bogojević Andrea

CL

0

561

748

561

1870

4

Čelar Đina

0

561

617

655

1833

5

Dimitrijević Ana

655

0

842

0

1497

6

Stojanović Selena

KG

0

0

617

468

1085

7

Đorđević Vera

BG

0

524

0

524

1048

8

Pavlović Lana

561

0

 

0

561

9

Veljković Elena

0

0

0

524

524

 

 

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 16. novembar 2021. možete preuzeti OVDE