Treneri

SPISAK SPORTSKIH STRUČNJAKA SA IZDATOM DOZVOLOM ZA RAD

BR.

IME I PREZIME

REDNI BROJ DOZVOLE ZA RAD

NIVO DOZVOLE ZA RAD

DATUM IZDAVANJA

DATUM ISTEKA VAŽENJA

1.

Milan Barbir

001

A (I nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

2.

Ivan Kovačević

002

C (III nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

3.

Radomir Jovović

003

C (III nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

4.

Darko Carić

004

D (IV nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

5.

Stanislav Dimitrijević

005

D (IV nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

6.

Marko Vasić

006

D (IV nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

7.

Nikola Mijačić

007

B (II nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

8.

Igor Šešić

008

C (III nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

9.

Miodrag Kaličanin

009

D (IV nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

10.

Milovan Damnjanović

010

D (IV nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

11.

Andreja Andrić

011

C (III nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

12.

Marija Bulatović

012

C (III nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

13.

Goran Jelesijević

013

D (IV nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

14.

Milica Simić

014

D (IV nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

15.

Ilija Pavlović

015

D (IV nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

16.

Andreja Todorović

016

D (IV nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

17.

Dragan Antić

017

B (II nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

18.

Nemanja Stanimirović

018

C (III nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

19.

Kristina Jovin

019

D (IV nivo dozvole za rad)

8. april 2017.

8. april 2020.

20.

Bojana Jovanović

020

C (III nivo dozvole za rad)

11. avgust 2017.

11. avgust 2020.

Spisak sportskih stručnjaka sa izdatom dozvolom za rad možete preuzeti OVDE