Kampovi

KAMPOVI PERSPEKTIVNIH SPORTISTA

Badminton savez Srbije, počevši od 1998. godine, priprema i realizuje kampove perspektivnih sportista.

Zahvaljujući ovom izuzetno važnom razvojnom programu, koji vodi i finansira Ministarstvo omladine i sporta, sportisti koji se nalaze na užem i širem spisku reprezentacija Srbije u mlađim i juniorskim uzrasnim kategorijama do 11, 13, 15, 17 i 19 godina i ostali perspektivni igrači uzimaju učešće na trenažnim pripremama koje se realizuju u okviru kampova. Treneri iz razvojnih badminton centara, takođe, učestvuju na kursevima obuke i usavršavanja.

Svi kampovi perspektivnih sportista, održani u poslednje dve decenije, imali su epitet međunarodnih zahvaljujući gostujućim takmičarima i trenerima iz inostranstva. U programima badminton kampova učestvovalo je više stotina pojedinaca, među kojima se nalaze brojni osvajači evropskih i svetskih odličja.

Omladinski sportski kamp Karataš je bio domaćin svih badminton kampova u periodu od 1998. do 2017. godine, sa izuzetkom 2015. i 2016. godine, kada su trenažna okupljanja održana u Novom Sadu.

Osnovni ciljevi programa kampova se ogledaju kroz okupljanje i kvalitetan zajednički trenažni rad reprezentativnih trenera i najperspektivnijih srpskih igrača uz prisustvo trenera i igrača iz evropskih država, što čini sportski i društveni aspekt kampova sadržajnijim.

Uz realizaciju opštih i specifičnih testiranja i veoma obimnih trenažnih aktivnosti, Badminton savez Srbije uobičajeno organizuje razvojne kurseve za trenere, profesore fizičkog vaspitanja i nastavnike iz razvojnih i potencijalnih trenažnih centara u Srbiji.

Rezultati uspešne organizacije ukupno realizovanih 19 badminton kampova perspektivnih sportista jesu: podizanje kvaliteta i nivoa svih reprezentativnih selekcija, jačanje timskog duha, podizanje motivisanosti za posvećenim bavljenjem sportom, edukacija i usavršavanje postojećih stručnih kadrova i obuka novih, ostvarivanje i jačanje međunarodne saradnje, promocija regiona i države, značajno medijsko predstavljanje i afirmacija.

Kampovi perspektivnih sportista Badminton saveza Srbije su dali ogroman doprinos kontinuiranom razvoju i popularizaciji badmintona u Srbiji i predstavljaju jednu od najvažnijih programskih aktivnosti.