Osnovni podaci

Naziv

Badminton savez Srbije

Skraćeni naziv

BASS

Adresa

Ada Ciganlija 1, 11030 Beograd

Telefon

+381 11 3055 346

Telefon / faks

+381 11 3055 347

E-mail

office@badminton.org.rs

Poreski identifikacioni broj

101548769

Matični broj

17244817

Broj tekućeg računa i naziv banke

250-1050000045760-63

Eurobank A.D. Beograd

Lica ovlašćena za zastupanje

Radomir Jovović, predsednik Upravnog odbora

Andreja Andrić, generalni sekretar

Datum osnivanja

28. decembar 1998. godine (pravni naslednik Badminton saveza Jugoslavije koji je osnovan 19. septembra 1993)

Broj i datum rešenja o upisu u nadležni registar

BS 3912/2012 od 11. aprila 2012. godine

BS 1063/2013 od 01. marta 2013. godine

BS 723/2014 od 26. februara 2014. godine

BS 1727/2015 od 12. maja 2015. godine

BS 4818/2016 оd 04. januara 2017. godine

Vrsta organizacije

Nadležni nacionalni sportski savez

Rang grane sporta u Nacionalnoj kategorizaciji sportova

II kategorija

Članstvo u međunarodnim badminton organizacijama

Svetska badminton federacija (Badminton World Federation – BWF)

Evropska badminton konfederacija (Badminton Europe Confederation – BEC)

Balkanska badminton asocijacija (Balkan Badminton Association – BBA)

Mediteranska badminton konfederacija (Confederation of Mediterranean Badminton – COMEBA)

Internet sajt

www. badminton.org.rs

Facebook

www.facebook.com/org.bass

Instagram

badmintonsavezsrbije