Antidoping

Izveštaj Badminton saveza Srbije o realizovanim merama za borbu protiv dopinga

Nacionalni strukovni seminar BASS_Predavanje dr Milice Vukasinović-VesicBadminton savez Srbije je, u saradnji sa Antidoping agencijom Republike Srbije, u 2016. realizovao sledeće mere za borbu protiv dopinga:

 • Usvajanje izmena i dopuna Pravilnika o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučaju povrede antidoping pravila Badminton saveza Srbije, 16. februara 2017. godine i dostavljanje navedenog Pravilnika Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije i Antidoping agenciji Republike Srbije;
 • Usvajanje izmena i dopuna Pravilnika o sprečavanju negativnih pojava u Badminton savezu Srbije, 16. februara 2017. godine i dostavljanje navedenog Pravilnika Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije i Antidoping agenciji Republike Srbije;
 • Usvajanje izmena i dopuna Programa antidoping delovanja Badminton saveza Srbije, 16. februara 2017. godine i dostavljanje navedenog Pravilnika Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije i Antidoping agenciji Republike Srbije;
 • Uspešno pohađanje takmičara u badmintonu, stipendista Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, prve obavezne antidoping edukacije koja je održana 10. maja 2017. godine u Beogradu (Dragoslav Petrović, Borko Petrović, Igor Bjelan i Miodrag Kaličanin);
 • Uspešno završen elektronski kurs prve obavezne antidoping edukacije takmičara u badmintonu, stipendista Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, koji nisu bili u mogućnosti da pohađaju prvu antidoping edukaciju koja je bila održana 10. maja 2017. godine u Beogradu (Milica Simić);
 • Uspešno pohađanje takmičara u badmintonu, stipendista Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, druge obavezne antidoping edukacije koja je održana 24. novembra 2017. godine u Beogradu, u okviru Sajma sporta (Milica Simić, Dragoslav Petrović, Borko Petrović, Igor Bjelan i Miodrag Kaličanin);
 • Uspešno završen elektronski kurs Osnovne antidoping edukacije sportskih stručnjaka i sportista u badmintonu (preko 30 sportskih stručnjaka i sportista);
 • Realizovanje dve doping kontrole na Prvenstv Srbije za seniore održanom 4. juna 2017. godine;
 • Redovno distribuiranje relevantnih informacija članovima Badminton saveza Srbije;
 • Redovno dostavljanje izmena i dopuna Kalendara događaja Badminton saveza Srbije za 2017. godinu Antidoping agenciji Republike Srbije;
 • Dostavljanje preliminarnog Kalendara događaja Badminton saveza Srbije za 2018. godinu Antidoping agenciji Republike Srbije.

Video prezentacija doping kontrole

Preuzimanje važnih dokumenata: www.adas.org.rs/informacije/dokumenti-preuzimanje/

Više informacija na: www.adas.org.rs