Reprezentacija

UŽI I ŠIRI SPISAK REPREZENTATIVACA SRBIJE ZA 2018. GODINU

Seniori

Milić Luka / 1999 / BK Zmajevi

Pavlović Ilija / 1992 / BK Novi Sad

Doder Andrija / 1998 / BK Beograd

Sudimac Marija / 2002 / BK Zmajevi

Pavlović Nataša / 1998 / BK Zmajevi

Lončar Sara / 2003 / BK Zmajevi

Bjelan Igor / 1992 / BK Novi Sad

Milošević Nenad / 1999 / BK Novi Sad

Lukić Sergej / 2003 / BK Zmajevi

Tomić Mihajlo / 2003 / BK Beograd

Milovanović Minja / 2002 / BK Ravens KG

Igrači do 19 godina

(rođeni 2000. godine i mlađi)

Lukić Sergej / 2003 / BK Zmajevi

Tomić Mihajlo / 2003 / BK Beograd

Jovičić Aleksandar / 2004 / BK Ravens KG

Sudimac Marija / 2002 / BK Zmajevi

Lončar Sara / 2003 / BK Zmajevi

Milovanović Minja / 2002 / BK Ravens KG

Pavlović Ivona / 2001 / BK Beograd

Bogdanović Marta / 2001 / BK Zmajevi

Igrači do 17 godina

(rođeni 2002. godine i mlađi)

Lukić Sergej / 2003 / BK Zmajevi

Tomić Mihajlo / 2003 / BK Beograd

Jovičić Aleksandar / 2004 / BK Ravens KG

Sudimac Marija / 2002 / BK Zmajevi

Lončar Sara / 2003 / BK Zmajevi

Milovanović Minja / 2002 / BK Ravens KG

Petrović Viktor / 2005 / BK Zmajevi

Mijatović Stefan / 2002 / BK Pančevo

Nedeljković Jana / 2002 / BK Ravens KG

Vučetić Jovana / 2002 / BK Novi Sad

Igrači do 15 godina

(rođeni 2004. godine i mlađi)

Petrović Viktor / 2005 / BK Zmajevi

Jovičić Aleksandar / 2004 / BK Ravens KG

Rašeta Vanja / 2005 / BK Clear

Perić Sanja / 2004 / BK Beograd

Bogdanović Nina / 2005 / BK Zmajevi

Vitman Anđela / 2005 / BK Beograd

Dmitrović Miloš / 2005 / BK Clear

Mihajlović Uglješa / 2006 / BK Clear

Boharević Natalija / 2005 / BK Pančevo

Igrači do 13 godina

(rođeni 2006. godine i mlađi)

Mihajlović Uglješa / 2006 / BK Clear

Vig Mihajlo / 2006 / BK Dinamo

Dimitrijević Vuk / 2007 / BK Fanatik

Samardžija Marija / 2006 / BK Dinamo

Aleksić Maša / 2006 / BK Pančevo

Batar Mara / 2007 / BK Beograd

Filipović Miona/ 2006 / BK Pančevo

Mihajlović Čarna / 2008 / BK Clear

Radonić Petar / 2006 / BK Pančevo

Kovač Vanja / 2007 / BK Banat

Glavni trener reprezentacija

Milan Barbir

Pomoćni trener reprezentacija

Dragan Antić

Nikola Mijačić

Uži i širi spisak reprezentativaca Srbije za 2018. godinu možete preuzeti OVDE