Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

UKUPNO POENA

1

Janković Danilo

CL

384

0

512

448

576

1920

2

Stolić Andrej

358

384

448

512

512

1856

3

Maksimović Stefan

KG

0

0

384

384

448

1216

4

Obradović Vukašin

NS

0

0

358

384

448

1190

5

Janković Vasilije

CL

320

0

320

0

422

1062

6

Dani Danijel

0

0

0

358

422

780

7

Đuranović Nikola

0

0

0

320

0

320

8

Rajilić Nikola

0

0

0

320

0

320

  

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Čarna

CL

428

0

428

512

536

1904

2

Pavlović Lana

0

383

0

448

576

1407

3

Dimitrijević Ana

0

0

0

384

448

832

4

Mijajlović Kristina

0

383

0

0

422

805

5

Kojić Selena

0

0

0

358

0

358

6

Šarac Jovana

0

0

0

320

0

320

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Uglješa

CL

524

0

612

524

689

2349

2

Dimitrijević Vuk

512

512

459

612

536

2172

3

Radonić Petar

PA

428

459

536

536

612

2143

4

Janković Danilo

CL

384

0

512

448

576

1920

5

Vig Mihajilo

DP

459

459

459

428

536

1913

6

Stolić Andrej

358

384

448

512

512

1856

7

Kovač Vanja

ZR

384

428

428

459

505

1820

8

Krneta Vukašin

CL

448

448

428

428

459

1783

9

Đorđević Luka

358

358

383

428

459

1628

10

Mihajlović Marko

0

428

383

352

459

1622

  

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

UKUPNO POENA

1

Batar Mara

BG

428

524

536

612

612

2284

2

Filipović Miona

PA

459

459

612

459

536

2066

3

Samardžija Marija

DP

0

536

459

536

505

2036

4

Aleksić Maša

PA

0

428

459

428

689

2004

5

Mihajlović Čarna

CL

428

0

428

512

536

1904

6

Jevremović Marta

459

428

428

0

459

1774

7

Vig Katarina

DP

383

0

383

383

459

1608

8

Pavlović Lana

0

383

0

448

576

1407

9

Dimitrijević Ana

0

0

0

384

448

832

10

Mijajlović Kristina

0

383

0

0

422

805

  

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

UKUPNO POENA

1

Petrović Viktor

748

830

748

748

830

3156

2

Jovičić Aleksandar

KG

655

748

655

655

842

2900

3

Rašeta Vanja

CL

612

612

561

561

830

2615

4

Mihajlović Uglješa

CL

524

0

612

524

689

2349

5

Dmitrović Miloš

CL

561

536

524

561

617

2275

6

Dimitrijević Vuk

512

512

459

612

536

2172

7

Radonić Petar

PA

428

459

536

536

612

2143

8

Stepanović Sava

BG

468

468

524

524

617

2133

9

Jovanović Igor

KG

524

561

468

468

561

2114

10

Janković Danilo

CL

384

0

512

448

576

1920

  

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

UKUPNO POENA

1

Perić Sanja

BG

655

711

748

748

948

3155

2

Bogdanović Nina

748

748

711

664

830

3037

3

Vitman Anđela

BG

612

711

664

664

0

2651

4

Boharević Natalija

PA

561

655

524

524

748

2488

5

Batar Mara

BG

428

524

536

612

612

2284

6

Filipović Miona

PA

459

459

612

459

536

2066

7

Samardžija Marija

DP

0

536

459

536

505

2036

8

Aleksić Maša

PA

0

428

459

428

689

2004

9

Mihajlović Čarna

CL

428

0

428

512

536

1904

10

Jevremović Marta

459

428

428

0

459

1774

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

UKUPNO POENA

1

Tomić Mihajlo

BG

0

948

830

830

948

3556

2

Petrović Viktor

748

830

748

748

830

3156

3

Lukić Sergej

0

0

948

948

1067

2963

4

Mijatović Stefan

PA

0

711

711

711

782

2915

5

Jovičić Aleksandar

KG

655

748

655

655

842

2900

6

Milić Luka

KG

0

664

664

664

782

2774

7

Rašeta Vanja

CL

612

612

561

561

830

2615

8

Mihajlović Uglješa

CL

524

0

612

524

689

2349

9

Dmitrović Miloš

CL

561

536

524

561

617

2275

10

Dimitrijević Vuk

512

512

459

612

536

2172

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

UKUPNO POENA

1

Lončar Sara

0

664

830

830

1067

3391

2

Perić Sanja

BG

655

711

748

748

948

3155

3

Bogdanović Nina

748

748

711

664

830

3037

4

Sudimac Marija

0

948

948

948

0

2844

5

Vučetić Jovana

NS

0

593

664

593

830

2680

6

Vitman Anđela

BG

612

711

664

664

0

2651

7

Nedeljković Jana

KG

0

593

593

593

711

2490

8

Boharević Natalija

PA

561

655

524

524

748

2488

9

Čepurac Danica

CL

468

0

593

593

711

2365

10

Batar Mara

BG

428

524

536

612

612

2284

 

MUŠKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Uglješa

CL

0

612

536

748

1896

2

Krneta Vukašin

CL

0

612

536

617

1765

3

Vig Mihajilo

DP

0

536

459

612

1607

4

Bokan Vanja

DP

0

536

459

612

1607

5

Dimitrijević Vuk

0

459

428

689

1576

6

Radonić Petar

PA

0

428

612

536

1576

7

Mihajlović Marko

0

428

612

536

1576

8

Janković Danilo

CL

0

459

459

617

1535

9

Kovač Vanja

BA

0

459

459

505

1423

10

Đorđević Luka

0

459

428

459

1346

 

ŽENSKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

UKUPNO POENA

1

Filipović Miona

PA

0

612

612

536

1760

2

Aleksić Maša

PA

0

612

612

536

1760

3

Samardžija Marija

DP

0

536

459

689

1684

4

Batar Mara

BG

0

428

536

689

1653

5

Vig Katarina

DP

0

536

459

459

1454

6

Mihajlović Čarna

CL

0

459

428

505

1392

7

Pavlović Lana

0

0

536

612

1148

8

Jevremović Marta

0

459

0

612

1071

9

Dimitrijević Ana

0

0

383

505

888

10

Mijajlović Kristina

0

428

0

459

887

 

MUŠKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

UKUPNO POENA

1

Jovičić Aleksandar

KG

948

711

830

842

3331

2

Petrović Viktor

830

948

664

748

3190

3

Tomić Mihailo

BG

830

830

948

0

2608

4

Mijatović Stefan

PA

948

711

711

0

2370

5

Jovanović Igor

KG

711

0

664

842

2217

6

Dmitrović Miloš

CL

0

664

593

655

1912

7

Rašeta Vanja

CL

0

664

593

655

1912

8

Lukić Sergej

0

948

948

0

1896

9

Mihajlović Uglješa

CL

0

612

536

748

1896

10

Krneta Vukašin

CL

0

612

536

617

1765

 

ŽENSKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

UKUPNO POENA

1

Sudimac Marija

948

948

948

1067

3911

2

Lončar Sara

948

948

948

1067

3911

3

Vučetić Jovana

NS

664

664

664

948

2940

4

Vitman Anđela

BG

711

830

711

0

2252

5

Perić Sanja

BG

711

830

711

0

2252

6

Pomorišac Katarina

ZR

593

711

0

830

2134

7

Stanisavljev Danica

ZR

593

711

0

830

2134

8

Filipović Miona

PA

0

612

612

536

1760

9

Aleksić Maša

PA

0

612

612

536

1760

10

Samardžija Marija

DP

0

536

459

689

1684

 

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 11. septembar 2018. možete preuzeti OVDE.