Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

UKUPNO POENA

1

Stolić Andrej

512

512

512

536

612

2172

2

Simić Mihajlo

384

384

448

512

512

1856

3

Smiljković Petar

384

358

384

384

448

1600

4

Stevanović Danilo

0

0

384

384

448

1216

5

Radovanović Aleksa

0

0

358

448

384

1190

6

Obradović Vukašin

NS

358

358

0

358

0

1074

7

Janković Vasilije

CL

0

0

320

320

422

1062

8

Rajilić Nikola

320

0

0

320

422

1062

9

Nikolić Marko

0

0

320

294

358

972

10

Rajilić Stefan

0

0

0

358

384

742

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

UKUPNO POENA

1

Latas Teodora

358

384

459

512

576

1931

2

Dimitrijević Ana

384

0

512

384

512

1792

3

Bogojević Andrea

320

358

448

448

448

1702

4

Čelar Đina

0

0

358

384

448

1190

5

Veličković Mia

0

0

358

358

422

1138

6

Veljković Elena

0

0

320

358

422

1100

7

Kovač Mina

ZR

0

0

384

320

384

1088

 

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

UKUPNO POENA

1

Dimitrijević Vuk

459

0

612

612

689

2372

2

Stolić Andrej

512

512

512

536

612

2172

3

Janković Danilo

CL

448

459

459

459

561

1938

4

Simić Mihajlo

384

384

448

512

512

1856

5

Milić Relja

KG

0

428

536

383

505

1852

6

Krneta Vukašin

CL

383

383

0

459

561

1786

7

Maksimović Stefan

KG

0

384

428

428

536

1776

8

Kovač Vanja

ZR

383

383

428

428

459

1698

9

Smiljković Petar

384

358

384

384

448

1600

10

Stevanović Danilo

0

0

384

384

448

1216

 


 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

UKUPNO POENA

1

Pavlović Lana

512

512

612

0

612

2248

2

Mihajlović Čarna

CL

448

448

536

536

536

2056

3

Latas Teodora

358

384

459

512

576

1931

4

Dimitrijević Ana

384

0

512

384

512

1792

5

Bogojević Andrea

320

358

448

448

448

1702

6

Čelar Đina

0

0

358

384

448

1190

7

Veličković Mia

0

0

358

358

422

1138

8

Veljković Elena

0

0

320

358

422

1100

9

Kovač Mina

ZR

0

0

384

320

384

1088

10

Vučelić Lidija

BG

0

0

0

0

536

536

 

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

UKUPNO POENA

1

Petrović Viktor

0

655

748

711

842

2956

2

Rašeta Vanja

CL

655

561

664

0

782

2662

3

Mihajlović Uglješa

CL

612

524

561

748

0

2445

4

Vig Mihajilo

DP

536

612

561

655

617

2445

5

Dimitrijević Vuk

459

0

612

612

689

2372

6

Radonić Petar

PA

428

459

524

561

655

2199

7

Stolić Andrej

512

512

512

536

612

2172

8

Bokan Vanja

DP

459

536

0

524

617

2136

9

Mihajlović Marko

0

428

524

561

561

2074

10

Dmitrović Miloš

CL

561

561

0

0

830

1952

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

UKUPNO POENA

1

Vitman Anđela

BG

830

830

830

830

948

3438

2

Bogdanović Nina

655

748

748

748

830

3074

3

Aleksić Maša

PA

536

536

561

655

655

2407

4

Samardžija Marija

DP

612

459

524

561

655

2352

5

Boharević Natalija

PA

524

561

561

0

617

2263

6

Pavlović Lana

512

512

612

0

612

2248

7

Filipović Miona

BG

459

524

524

561

617

2226

8

Gordić Petra

KG

0

468

524

524

617

2133

9

Mihajlović Čarna

CL

448

448

536

536

536

2056

10

Dramićanin Lana

KG

0

383

524

524

561

1992

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

UKUPNO POENA

1

Tomić Mihajlo

BG

948

830

711

948

1067

3793

2

Lukić Sergej

830

948

948

0

948

3674

3

Jovičić Aleksandar

KG

748

748

830

830

830

3238

4

Petrović Viktor

0

655

748

711

842

2956

5

Rašeta Vanja

CL

655

561

664

0

782

2662

6

Mihajlović Uglješa

CL

612

524

561

748

0

2445

7

Vig Mihajilo

DP

536

612

561

655

617

2445

8

Dimitrijević Vuk

459

0

612

612

689

2372

9

Radonić Petar

PA

428

459

524

561

655

2199

10

Stolić Andrej

512

512

512

536

612

2172

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

UKUPNO POENA

1

Lončar Sara

664

664

948

948

1067

3627

2

Vitman Anđela

BG

830

830

830

830

948

3438

3

Bogdanović Nina

655

748

748

748

830

3074

4

Perić Sanja

BG

711

711

711

711

782

2915

5

Čepurac Danica

CL

593

593

664

664

711

2632

6

Aleksić Maša

PA

536

536

561

655

655

2407

7

Samardžija Marija

DP

612

459

524

561

655

2352

8

Boharević Natalija

PA

524

561

561

0

617

2263

9

Pavlović Lana

512

512

612

0

612

2248

10

Filipović Miona

BG

459

524

524

561

617

2226

 

 

MUŠKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

UKUPNO POENA

1

Janković Danilo

CL

0

428

459

612

689

2188

2

Milić Relja

KG

0

459

536

536

612

2143

3

Simić Mihajlo

0

428

428

428

536

1820

4

Smiljković Petar

0

428

428

428

536

1820

5

Krneta Vukašin

CL

0

428

0

612

689

1729

6

Dimitrijević Vuk

0

0

536

536

612

1684

7

Kovač Vanja

ZR

0

459

612

459

0

1530

8

Stolić Andrej

0

459

612

459

0

1530

9

Maksimović Stefan

KG

0

459

459

0

505

1423

10

Janković Vasilije

CL

0

0

0

0

505

505

 

ŽENSKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Čarna

CL

0

536

711

664

782

2693

2

Pavlović Lana

0

459

0

0

689

1148

3

Bogojević Andrea

0

383

0

0

536

919

4

Latas Teodora

0

383

0

0

536

919

5

Dimitrijević Ana

0

0

0

0

612

612

6

Vučelić Lidija

BG

0

0

0

0

561

561

7

Tomanić Anica

BG

0

0

0

0

505

505

8

Đorđević Vera

BG

0

0

0

0

505

505

 

 

MUŠKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

UKUPNO POENA

1

Lukić Sergej

948

948

948

0

1067

3911

2

Tomić Mihailo

BG

948

948

948

0

1067

3911

3

Jovičić Aleksandar

KG

830

664

830

948

948

3556

4

Petrović Viktor

0

830

711

948

782

3271

5

Rašeta Vanja

CL

664

593

711

0

842

2810

6

Vig Mihajilo

DP

0

612

664

830

617

2723

7

Bokan Vanja

DP

0

612

664

830

617

2723

8

Mihajlović Marko

0

536

664

711

748

2659

9

Jovanović Igor

KG

0

664

830

0

948

2442

10

Janković Danilo

CL

0

428

459

612

689

2188

 

ŽENSKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2019

11-12. 5.’19

UKUPNO POENA

1

Lončar Sara

664

948

830

830

1067

3675

2

Vitman Anđela

BG

711

711

948

948

948

3555

3

Bogdanović Nina

664

664

830

830

1067

3391

4

Perić Sanja

BG

711

664

0

948

830

3153

5

Samardžija Marija

DP

0

612

711

711

748

2782

6

Mihajlović Čarna

CL

0

536

711

664

782

2693

7

Dramićanin Lana

KG

0

428

664

593

655

2340

8

Čepurac Danica

CL

0

0

711

664

782

2157

9

Aleksić Maša

PA

0

536

0

711

748

1995

10

Vig Katarina

DP

0

612

0

593

617

1822

 

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 10. septembar 2019. možete preuzeti OVDE