Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

UKUPNO POENA

1

Janković Danilo

CL

428

384

0

512

448

1772

2

Stolić Andrej

422

358

384

448

512

1766

3

Maksimović Stefan

KG

422

0

0

384

384

1190

4

Obradović Vukašin

NS

0

0

0

358

384

742

5

Janković Vasilije

CL

0

320

0

320

0

640

6

Dani Danijel

0

0

0

0

358

358

7

Đuranović Nikola

0

0

0

0

320

320

8

Rajilić Nikola

0

0

0

0

320

320

  

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Čarna

CL

459

428

0

428

512

1827

2

Pavlović Lana

512

0

383

0

448

1343

3

Dimitrijević Ana

448

0

0

0

384

832

4

Mijajlović Kristina

0

0

383

0

0

383

5

Kojić Selena

0

0

0

0

358

358

6

Šarac Jovana

0

0

0

0

320

320

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

UKUPNO POENA

1

Dimitrijević Vuk

576

512

512

459

612

2212

2

Mihajlović Uglješa

CL

536

524

0

612

524

2196

3

Radonić Petar

PA

505

428

459

536

536

2036

4

Vig Mihajilo

DP

459

459

459

459

428

1836

5

Kovač Vanja

ZR

512

384

428

428

459

1827

6

Krneta Vukašin

CL

459

448

448

428

428

1783

7

Janković Danilo

CL

428

384

0

512

448

1772

8

Stolić Andrej

422

358

384

448

512

1766

9

Đorđević Luka

448

358

358

383

428

1617

10

Maksimović Stefan

KG

422

0

0

384

384

1190


 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

UKUPNO POENA

1

Batar Mara

BG

576

428

524

536

612

2248

2

Filipović Miona

PA

536

459

459

612

459

2066

3

Aleksić Maša

PA

536

0

428

459

428

1851

4

Mihajlović Čarna

CL

459

428

0

428

512

1827

5

Jevremović Marta

505

459

428

428

0

1820

6

Samardžija Marija

DP

0

0

536

459

536

1531

7

Pavlović Lana

512

0

383

0

448

1343

8

Vig Katarina

DP

0

383

0

383

383

1149

9

Dimitrijević Ana

448

0

0

0

384

832

10

Parežanin Sofija

PA

0

0

0

383

383

766

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

UKUPNO POENA

1

Petrović Viktor

689

748

830

748

748

3074

2

Jovičić Aleksandar

KG

748

655

748

655

655

2806

3

Rašeta Vanja

CL

655

612

612

561

561

2440

4

Dmitrović Miloš

CL

617

561

536

524

561

2275

5

Dimitrijević Vuk

576

512

512

459

612

2212

6

Mihajlović Uglješa

CL

536

524

0

612

524

2196

7

Jovanović Igor

KG

617

524

561

468

468

2170

8

Stepanović Sava

BG

561

468

468

524

524

2077

9

Radonić Petar

PA

505

428

459

536

536

2036

10

Vig Mihajilo

DP

459

459

459

459

428

1836

  

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

UKUPNO POENA

1

Perić Sanja

BG

782

655

711

748

748

2989

2

Bogdanović Nina

748

748

748

711

664

2955

3

Vitman Anđela

BG

689

612

711

664

664

2728

4

Boharević Natalija

PA

505

561

655

524

524

2264

5

Batar Mara

BG

576

428

524

536

612

2248

6

Filipović Miona

PA

536

459

459

612

459

2066

7

Aleksić Maša

PA

536

0

428

459

428

1851

8

Mihajlović Čarna

CL

459

428

0

428

512

1827

9

Jevremović Marta

505

459

428

428

0

1820

10

Samardžija Marija

DP

0

0

536

459

536

1531

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

UKUPNO POENA

1

Tomić Mihajlo

BG

842

0

948

830

830

3450

2

Petrović Viktor

689

748

830

748

748

3074

3

Lukić Sergej

1067

0

0

948

948

2963

4

Mijatović Stefan

PA

782

0

711

711

711

2915

5

Milić Luka

KG

830

0

664

664

664

2822

6

Jovičić Aleksandar

KG

748

655

748

655

655

2806

7

Rašeta Vanja

CL

655

612

612

561

561

2440

8

Dmitrović Miloš

CL

617

561

536

524

561

2275

9

Dimitrijević Vuk

576

512

512

459

612

2212

10

Mihajlović Uglješa

CL

536

524

0

612

524

2196

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

UKUPNO POENA

1

Sudimac Marija

1067

0

948

948

948

3911

2

Lončar Sara

842

0

664

830

830

3166

3

Perić Sanja

BG

782

655

711

748

748

2989

4

Bogdanović Nina

748

748

748

711

664

2955

5

Vučetić Jovana

NS

948

0

593

664

593

2798

6

Vitman Anđela

BG

689

612

711

664

664

2728

7

Nedeljković Jana

KG

782

0

593

593

593

2561

8

Čepurac Danica

CL

617

468

0

593

593

2271

9

Boharević Natalija

PA

505

561

655

524

524

2264

10

Batar Mara

BG

576

428

524

536

612

2248


 

MUŠKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Uglješa

CL

612

0

612

536

1760

2

Krneta Vukašin

CL

505

0

612

536

1653

3

Radonić Petar

PA

612

0

428

612

1652

4

Vig Mihajilo

DP

536

0

536

459

1531

5

Bokan Vanja

DP

536

0

536

459

1531

6

Dimitrijević Vuk

536

0

459

428

1423

7

Janković Danilo

CL

505

0

459

459

1423

8

Mihajlović Marko

0

0

428

612

1040

9

Kovač Vanja

BA

0

0

459

459

918

10

Đorđević Luka

0

0

459

428

887

 

ŽENSKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

UKUPNO POENA

1

Filipović Miona

PA

536

0

612

612

1760

2

Aleksić Maša

PA

505

0

612

612

1729

3

Vig Katarina

DP

536

0

536

459

1531

4

Mihajlović Čarna

CL

536

0

459

428

1423

5

Jevremović Marta

612

0

459

0

1071

6

Pavlović Lana

505

0

0

536

1041

7

Samardžija Marija

DP

0

0

536

459

995

8

Batar Mara

BG

0

0

428

536

964

9

Dimitrijević Ana

505

0

0

383

888

10

Mirković Anastasija

DP

536

0

0

0

536


 

MUŠKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC

2018
15. 4. ‘18

UKUPNO POENA

1

Tomić Mihailo

BG

0

830

830

948

2608

2

Jovičić Aleksandar

KG

0

948

711

830

2489

3

Petrović Viktor

0

830

948

664

2442

4

Mijatović Stefan

PA

0

948

711

711

2370

5

Dmitrović Miloš

CL

689

0

664

593

1946

6

Rašeta Vanja

CL

689

0

664

593

1946

7

Lukić Sergej

0

0

948

948

1896

8

Mihajlović Uglješa

CL

612

0

612

536

1760

9

Krneta Vukašin

CL

505

0

612

536

1653

10

Radonić Petar

PA

612

0

428

612

1652

 

ŽENSKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC

2018
15. 4. ‘18

UKUPNO POENA

1

Vitman Anđela

BG

689

711

830

711

2941

2

Sudimac Marija

0

948

948

948

2844

3

Lončar Sara

0

948

948

948

2844

4

Perić Sanja

BG

0

711

830

711

2252

5

Vučetić Jovana

NS

0

664

664

664

1992

6

Filipović Miona

PA

536

0

612

612

1760

7

Aleksić Maša

PA

505

0

612

612

1729

8

Milovanović Minja

KG

0

830

0

830

1660

9

Nedeljković Jana

KG

0

830

0

830

1660

10

Vig Katarina

DP

536

0

536

459

1531

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 8. maj 2018. možete preuzeti OVDE