Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

UKUPNO POENA

1

Stolić Andrej

512

512

512

512

536

2072

2

Simić Mihajlo

0

384

384

448

512

1728

3

Obradović Vukašin

NS

448

358

358

0

358

1522

4

Smiljković Petar

0

384

358

384

384

1510

5

Janković Vasilije

CL

422

0

0

320

320

1062

6

Radovanović Aleksa

0

0

0

358

448

806

7

Stevanović Danilo

0

0

0

384

384

768

8

Mandić Nikola

BG

0

320

0

358

0

678

9

Pešić Nikola

NS

0

0

320

0

320

640

10

Rajilić Nikola

0

320

0

0

320

640

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
1
3. 4. ‘19

UKUPNO POENA

1

Dimitrijević Ana

448

384

0

512

384

1728

2

Latas Teodora

0

358

384

459

512

1713

3

Bogojević Andrea

0

320

358

448

448

1574

4

Čelar Đina

0

0

0

358

384

742

5

Veličković Mia

0

0

0

358

358

716

6

Kovač Mina

ZR

0

0

0

384

320

704

7

Veljković Elena

0

0

0

320

358

678

8

Mijajlović Kristina

422

0

0

0

0

422

 

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

UKUPNO POENA

1

Dimitrijević Vuk

536

459

0

612

612

2219

2

Stolić Andrej

512

512

512

512

536

2072

3

Janković Danilo

CL

576

448

459

459

459

1953

4

Kovač Vanja

ZR

505

383

383

428

428

1744

5

Simić Mihajlo

0

384

384

448

512

1728

6

Maksimović Stefan

KG

448

0

384

428

428

1688

7

Krneta Vukašin

CL

459

383

383

0

459

1684

8

Obradović Vukašin

NS

448

358

358

0

358

1522

9

Smiljković Petar

0

384

358

384

384

1510

10

Milić Relja

KG

0

0

428

536

383

1347

 


 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
1
3. 4. ‘19

UKUPNO POENA

1

Batar Mara

BG

612

0

655

655

612

2534

2

Pavlović Lana

576

512

512

612

0

2212

3

Mihajlović Čarna

CL

536

448

448

536

536

2056

4

Dimitrijević Ana

448

384

0

512

384

1728

5

Latas Teodora

0

358

384

459

512

1713

6

Bogojević Andrea

0

320

358

448

448

1574

7

Čelar Đina

0

0

0

358

384

742

8

Veličković Mia

0

0

0

358

358

716

9

Kovač Mina

ZR

0

0

0

384

320

704

10

Veljković Elena

0

0

0

320

358

678

 

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

UKUPNO POENA

1

Petrović Viktor

830

0

655

748

711

2944

2

Rašeta Vanja

CL

830

655

561

664

0

2710

3

Mihajlović Uglješa

CL

689

612

524

561

748

2610

4

Vig Mihajilo

DP

536

536

612

561

655

2364

5

Dimitrijević Vuk

536

459

0

612

612

2219

6

Radonić Petar

PA

612

428

459

524

561

2156

7

Stolić Andrej

512

512

512

512

536

2072

8

Bokan Vanja

DP

505

459

536

0

524

2024

9

Mihajlović Marko

459

0

428

524

561

1972

10

Janković Danilo

CL

576

448

459

459

459

1953

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
1
3. 4. ‘19

UKUPNO POENA

1

Vitman Anđela

BG

0

830

830

830

830

3320

2

Bogdanović Nina

830

655

748

748

748

3074

3

Batar Mara

BG

612

0

655

655

612

2534

4

Aleksić Maša

PA

689

536

536

561

655

2441

5

Boharević Natalija

PA

748

524

561

561

0

2394

6

Pavlović Lana

576

512

512

612

0

2212

7

Samardžija Marija

DP

505

612

459

524

561

2202

8

Filipović Miona

PA

536

459

524

524

561

2145

9

Mihajlović Čarna

CL

536

448

448

536

536

2056

10

Dimitrijević Ana

448

384

0

512

384

1728

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

UKUPNO POENA

1

Lukić Sergej

1067

830

948

948

0

3793

2

Tomić Mihajlo

BG

948

948

830

711

948

3674

3

Jovičić Aleksandar

KG

842

748

748

830

830

3250

4

Petrović Viktor

830

0

655

748

711

2944

5

Rašeta Vanja

CL

830

655

561

664

0

2710

6

Mihajlović Uglješa

CL

689

612

524

561

748

2610

7

Vig Mihajilo

DP

536

536

612

561

655

2364

8

Dimitrijević Vuk

536

459

0

612

612

2219

9

Radonić Petar

PA

612

428

459

524

561

2156

10

Stolić Andrej

512

512

512

512

536

2072

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
1
3. 4. ‘19

UKUPNO POENA

1

Lončar Sara

1067

664

664

948

948

3627

2

Vitman Anđela

BG

0

830

830

830

830

3320

3

Perić Sanja

BG

948

711

711

711

711

3081

4

Bogdanović Nina

830

655

748

748

748

3074

5

Čepurac Danica

CL

711

593

593

664

664

2632

6

Batar Mara

BG

612

0

655

655

612

2534

7

Aleksić Maša

PA

689

536

536

561

655

2441

8

Boharević Natalija

PA

748

524

561

561

0

2394

9

Pavlović Lana

576

512

512

612

0

2212

10

Samardžija Marija

DP

505

612

459

524

561

2202

 

 

MUŠKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

UKUPNO POENA

1

Janković Danilo

CL

617

0

428

459

612

2116

2

Kovač Vanja

ZR

505

0

459

612

459

2035

3

Dimitrijević Vuk

689

0

0

536

536

1761

4

Krneta Vukašin

CL

617

0

428

0

612

1657

5

Milić Relja

KG

0

0

459

536

536

1531

6

Stolić Andrej

0

0

459

612

459

1530

7

Simić Mihajlo

0

0

428

428

428

1284

8

Smiljković Petar

0

0

428

428

428

1284

9

Maksimović Stefan

KG

0

0

459

459

0

918

10

Đorđević Luka

459

0

0

0

0

459

 

ŽENSKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Čarna

CL

505

0

536

711

664

2416

2

Batar Mara

BG

689

0

711

948

0

2348

3

Pavlović Lana

612

0

459

0

0

1071

4

Dimitrijević Ana

505

0

0

0

0

505

5

Mijajlović Kristina

459

0

0

0

0

459

6

Bogojević Andrea

0

0

383

0

0

383

7

Latas Teodora

0

0

383

0

0

383

 

 

MUŠKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

UKUPNO POENA

1

Jovičić Aleksandar

KG

842

830

664

830

948

3450

2

Petrović Viktor

748

0

830

711

948

3237

3

Lukić Sergej

0

948

948

948

0

2844

4

Tomić Mihailo

BG

0

948

948

948

0

2844

5

Vig Mihajilo

DP

612

0

612

664

830

2718

6

Bokan Vanja

DP

612

0

612

664

830

2718

7

Rašeta Vanja

CL

655

664

593

711

0

2623

8

Radonić Petar

PA

536

0

536

664

711

2447

9

Mihajlović Marko

536

0

536

664

711

2447

10

Jovanović Igor

KG

842

0

664

830

0

2336

 

ŽENSKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2019
3. 3. ‘19

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2019
13. 4. ‘19

UKUPNO POENA

1

Lončar Sara

1067

664

948

830

830

3675

2

Vitman Anđela

BG

0

711

711

948

948

3318

3

Bogdanović Nina

948

664

664

830

830

3272

4

Samardžija Marija

DP

689

0

612

711

711

2723

5

Mihajlović Čarna

CL

505

0

536

711

664

2416

6

Batar Mara

BG

689

0

711

948

0

2348

7

Perić Sanja

BG

0

711

664

0

948

2323

8

Aleksić Maša

PA

536

0

536

0

711

1783

9

Dramićanin Lana

KG

0

0

428

664

593

1685

10

Vig Katarina

DP

459

0

612

0

593

1664

 

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 7. maj 2019. možete preuzeti OVDE