Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Stolić Andrej

448

512

512

512

512

2048

2

Obradović Vukašin

NS

358

384

448

358

358

1548

3

Simić Mihajlo

0

0

0

384

384

768

4

Smiljković Petar

0

0

0

384

358

742

5

Janković Vasilije

CL

320

0

422

0

0

742

6

Rajilić Nikola

0

320

0

320

0

640

7

Jakovljević Boško

DP

0

0

0

358

0

358

8

Pešić Nikola

NS

0

0

0

0

320

320

9

Mandić Nikola

BG

0

0

0

320

0

320

10

Đuranović Nikola

0

320

0

0

0

320

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Dimitrijević Ana

0

384

448

384

0

1216

2

Latas Teodora

0

0

0

358

384

742

3

Bogojević Andrea

0

0

0

320

358

678

4

Mijajlović Kristina

0

0

422

0

0

422

5

Šarac Jovana

0

320

0

0

0

320

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Dimitrijević Vuk

459

612

536

459

0

2066

2

Stolić Andrej

448

512

512

512

512

2048

3

Janković Danilo

CL

512

448

576

448

459

1995

4

Kovač Vanja

ZR

428

459

505

383

383

1775

5

Krneta Vukašin

CL

428

428

459

383

383

1698

6

Maksimović Stefan

KG

384

384

448

0

384

1600

7

Obradović Vukašin

NS

358

384

448

358

358

1548

8

Đorđević Luka

383

428

459

0

0

1270

9

Milić Relja

KG

352

0

0

0

428

780

10

Dani Danijel

0

358

422

0

0

780

  

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP –  KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Batar Mara

BG

536

612

612

0

655

2415

2

Pavlović Lana

0

448

576

512

512

2048

3

Mihajlović Čarna

CL

428

512

536

448

448

1944

4

Dimitrijević Ana

0

384

448

384

0

1216

5

Parežanin Sofija

PA

383

383

0

0

0

766

6

Latas Teodora

0

0

0

358

384

742

7

Bogojević Andrea

0

0

0

320

358

678

8

Mijajlović Kristina

0

0

422

0

0

422

9

Kojić Selena

0

358

0

0

0

358

10

Šarac Jovana

0

320

0

0

0

320


 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP –  KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Petrović Viktor

748

748

830

0

655

2981

2

Rašeta Vanja

CL

561

561

830

655

561

2607

3

Mihajlović Uglješa

CL

612

524

689

612

524

2437

4

Dmitrović Miloš

CL

524

561

617

561

561

2300

5

Vig Mihajilo

DP

459

428

536

536

612

2143

6

Radonić Petar

PA

536

536

612

428

459

2143

7

Dimitrijević Vuk

459

612

536

459

0

2066

8

Stolić Andrej

448

512

512

512

512

2048

9

Janković Danilo

CL

512

448

576

448

459

1995

10

Bokan Vanja

DP

0

459

505

459

536

1959

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP –  KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Vitman Anđela

BG

664

664

0

830

830

2988

2

Bogdanović Nina

711

664

830

655

748

2953

3

Batar Mara

BG

536

612

612

0

655

2415

4

Boharević Natalija

PA

524

524

748

524

561

2357

5

Aleksić Maša

PA

459

428

689

536

536

2220

6

Filipović Miona

PA

612

459

536

459

524

2131

7

Samardžija Marija

DP

459

536

505

612

459

2112

8

Pavlović Lana

0

448

576

512

512

2048

9

Mihajlović Čarna

CL

428

512

536

448

448

1944

10

Jevremović Marta

428

0

459

0

428

1315

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Lukić Sergej

948

948

1067

830

948

3911

2

Tomić Mihajlo

BG

830

830

948

948

830

3556

3

Jovičić Aleksandar

KG

655

655

842

748

748

2993

4

Petrović Viktor

748

748

830

0

655

2981

5

Rašeta Vanja

CL

561

561

830

655

561

2607

6

Mihajlović Uglješa

CL

612

524

689

612

524

2437

7

Dmitrović Miloš

CL

524

561

617

561

561

2300

8

Vig Mihajilo

DP

459

428

536

536

612

2143

9

Radonić Petar

PA

536

536

612

428

459

2143

10

Stepanović Sava

BG

524

524

617

468

468

2133

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP –  KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Lončar Sara

830

830

1067

664

664

3391

2

Perić Sanja

BG

748

748

948

711

711

3155

3

Vitman Anđela

BG

664

664

0

830

830

2988

4

Bogdanović Nina

711

664

830

655

748

2953

5

Čepurac Danica

CL

593

593

711

593

593

2490

6

Batar Mara

BG

536

612

612

0

655

2415

7

Boharević Natalija

PA

524

524

748

524

561

2357

8

Aleksić Maša

PA

459

428

689

536

536

2220

9

Filipović Miona

PA

612

459

536

459

524

2131

10

Samardžija Marija

DP

459

536

505

612

459

2112

 

MUŠKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Krneta Vukašin

CL

612

536

617

0

428

2193

2

Janković Danilo

CL

459

459

617

0

428

1963

3

Kovač Vanja

BA

459

459

505

0

459

1882

4

Dimitrijević Vuk

459

428

689

0

0

1576

5

Đorđević Luka

459

428

459

0

0

1346

6

Maksimović Stefan

KG

428

0

0

0

459

887

7

Milić Relja

KG

428

0

0

0

459

887

8

Stolić Andrej

0

0

0

0

459

459

9

Simić Mihajlo

0

0

0

0

428

428

10

Smiljković Petar

0

0

0

0

428

428

 

ŽENSKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018

4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Batar Mara

BG

428

536

689

0

711

2364

2

Mihajlović Čarna

CL

459

428

505

0

536

1928

3

Pavlović Lana

0

536

612

0

459

1607

4

Dimitrijević Ana

0

383

505

0

0

888

5

Mijajlović Kristina

428

0

459

0

0

887

6

Kojić Selena

0

428

0

0

0

428

7

Bogojević Andrea

0

0

0

0

383

383

8

Latas Teodora

0

0

0

0

383

383

9

Parežanin Sofija

PA

0

383

0

0

0

383

 

MUŠKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Lukić Sergej

948

948

0

948

948

3792

2

Tomić Mihailo

BG

830

948

0

948

948

3674

3

Jovičić Aleksandar

KG

711

830

842

830

664

3213

4

Petrović Viktor

948

664

748

0

830

3190

5

Mijatović Stefan

PA

711

711

0

830

711

2963

6

Dmitrović Miloš

CL

664

593

655

664

593

2576

7

Rašeta Vanja

CL

664

593

655

664

593

2576

8

Vig Mihajilo

DP

536

459

612

0

612

2219

9

Bokan Vanja

DP

536

459

612

0

612

2219

10

Krneta Vukašin

CL

612

536

617

0

428

2193

 

ŽENSKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Sudimac Marija

948

948

1067

830

948

3911

2

Lončar Sara

948

948

1067

664

948

3911

3

Vučetić Jovana

NS

664

664

948

830

0

3106

4

Vitman Anđela

BG

830

711

0

711

711

2963

5

Perić Sanja

BG

830

711

0

711

664

2916

6

Milovanović Minja

KG

0

830

0

948

830

2608

7

Nedeljković Jana

KG

0

830

0

948

830

2608

8

Batar Mara

BG

428

536

689

0

711

2364

9

Samardžija Marija

DP

536

459

689

0

612

2296

10

Aleksić Maša

PA

612

612

536

0

536

2296

 

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 15. januar 2019. možete preuzeti OVDE