Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2017
22. 10. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

UKUPNO POENA

1

Stolić Andrej

422

358

384

384

448

1638

2

Janković Danilo

CL

428

384

0

0

512

1324

3

Maksimović Stefan

KG

422

0

358

0

384

1164

4

Đuranović Petar

384

0

320

320

0

1024

5

Janković Vasilije

CL

0

320

0

0

320

640

6

Obradović Vukašin

NS

0

0

0

0

358

358

7

Đuranović Nikola

0

0

294

0

0

294

  

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2017
22. 10. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2017
19. 3. ‘17

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Čarna

CL

459

428

448

0

512

1847

2

Pavlović Lana

512

0

384

383

320

1599

3

Dimitrijević Ana

448

0

384

0

448

1280

4

Mijajlović Kristina

0

0

0

383

320

703

5

Kojić Selena

0

0

0

0

320

320

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2017
22. 10. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Uglješa

CL

536

524

536

0

612

2208

2

Dimitrijević Vuk

576

512

512

512

459

2112

3

Radonić Petar

PA

505

428

428

459

536

1928

4

Vig Mihajilo

DP

459

459

428

459

459

1836

5

Kovač Vanja

ZR

512

384

448

428

428

1816

6

Krneta Vukašin

CL

459

448

383

448

428

1783

7

Stolić Andrej

422

358

384

384

448

1638

8

Đorđević Luka

448

358

384

358

383

1573

9

Milić Relja

KG

422

0

320

358

352

1452

10

Janković Danilo

CL

428

384

0

0

512

1324

  

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2017
22. 10. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

UKUPNO POENA

1

Batar Mara

BG

576

428

512

524

536

2148

2

Filipović Miona

PA

536

459

428

459

612

2066

3

Aleksić Maša

PA

536

0

459

428

459

1882

4

Jevremović Marta

505

459

383

428

428

1820

5

Mihajlović Čarna

CL

459

428

448

0

428

1763

6

Samardžija Marija

DP

0

0

459

536

459

1454

7

Pavlović Lana

512

0

384

383

0

1279

8

Vig Katarina

DP

0

383

352

0

383

1118

9

Josimov Lila

505

0

383

0

0

888

10

Sovilj Jana

505

0

383

0

0

888

  

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2017
22. 10. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

UKUPNO POENA

1

Petrović Viktor

689

748

748

830

748

3074

2

Jovičić Aleksandar

KG

748

655

655

748

655

2806

3

Rašeta Vanja

CL

655

612

612

612

561

2491

4

Dmitrović Miloš

CL

617

561

561

536

524

2275

5

Mihajlović Uglješa

CL

536

524

536

0

612

2208

6

Jovanović Igor

KG

617

524

468

561

468

2170

7

Dimitrijević Vuk

576

512

512

512

459

2112

8

Stepanović Sava

BG

561

468

524

468

524

2077

9

Radonić Petar

PA

505

428

428

459

536

1928

10

Vig Mihajilo

DP

459

459

428

459

459

1836

  

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2017
22. 10. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

UKUPNO POENA

1

Bogdanović Nina

748

748

748

748

711

2992

2

Perić Sanja

BG

782

655

655

711

748

2896

3

Vitman Anđela

BG

689

612

612

711

664

2676

4

Boharević Natalija

PA

505

561

561

655

524

2301

5

Batar Mara

BG

576

428

512

524

536

2148

6

Filipović Miona

PA

536

459

428

459

612

2066

7

Aleksić Maša

PA

536

0

459

428

459

1882

8

Jevremović Marta

505

459

383

428

428

1820

9

Mihajlović Čarna

CL

459

428

448

0

428

1763

10

Samardžija Marija

DP

0

0

459

536

459

1454

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2017
22. 10. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

UKUPNO POENA

1

Tomić Mihajlo

BG

842

0

830

948

830

3450

2

Petrović Viktor

689

748

748

830

748

3074

3

Lukić Sergej

1067

0

948

0

948

2963

4

Mijatović Stefan

PA

782

0

664

711

711

2868

5

Jovičić Aleksandar

KG

748

655

655

748

655

2806

6

Milić Luka

KG

830

0

593

664

664

2751

7

Rašeta Vanja

CL

655

612

612

612

561

2491

8

Hinić Vukašin

BG

664

0

593

593

593

2443

9

Dmitrović Miloš

CL

617

561

561

536

524

2275

10

Mihajlović Uglješa

CL

536

524

536

0

612

2208

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

TROFEJ BG - BEOGRAD 2017
16. 9. ‘17

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2017
22. 10. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

UKUPNO POENA

1

Sudimac Marija

1067

0

948

948

948

3911

2

Lončar Sara

842

0

830

664

830

3166

3

Bogdanović Nina

748

748

748

748

711

2992

4

Perić Sanja

BG

782

655

655

711

748

2896

5

Vučetić Jovana

NS

948

0

664

593

664

2869

6

Vitman Anđela

BG

689

612

612

711

664

2676

7

Nedeljković Jana

KG

782

0

664

593

593

2632

8

Stanisavljev Danica

ZR

711

0

593

545

664

2513

9

Boharević Natalija

PA

505

561

561

655

524

2301

10

Čepurac Danica

CL

617

468

524

0

593

2202

 

MUŠKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2017
22. 10. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Uglješa

CL

612

459

0

612

1683

2

Krneta Vukašin

CL

505

459

0

612

1576

3

Dimitrijević Vuk

536

536

0

459

1531

4

Vig Mihajilo

DP

536

459

0

536

1531

5

Bokan Vanja

DP

536

0

0

536

1072

6

Radonić Petar

PA

612

0

0

428

1040

7

Janković Danilo

CL

505

0

0

459

964

8

Kovač Vanja

BA

0

459

0

459

918

9

Maksimović Stefan

KG

0

428

0

428

856

10

Dehelean Vlad

PA

459

0

0

0

459

 

ŽENSKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2017
22. 10. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

UKUPNO POENA

1

Filipović Miona

PA

536

536

0

612

1684

2

Aleksić Maša

PA

505

536

0

612

1653

3

Vig Katarina

DP

536

459

0

536

1531

4

Jevremović Marta

612

459

0

459

1530

5

Mihajlović Čarna

CL

536

459

0

459

1454

6

Samardžija Marija

DP

0

459

0

536

995

7

Dimitrijević Ana

505

428

0

0

933

8

Pavlović Lana

505

428

0

0

933

9

Batar Mara

BG

0

428

0

428

856

10

Mirković Anastasija

DP

536

0

0

0

536

 

MUŠKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2017
22. 10. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

UKUPNO POENA

1

Petrović Viktor

0

830

830

948

2608

2

Jovičić Aleksandar

KG

0

948

948

711

2607

3

Tomić Mihajlo

BG

0

830

830

830

2490

4

Mijatović Stefan

PA

0

711

948

711

2370

5

Hinić Vukašin

BG

0

664

711

830

2205

6

Dmitrović Miloš

CL

689

612

0

664

1965

7

Rašeta Vanja

CL

689

612

0

664

1965

8

Lukić Sergej

0

948

0

948

1896

9

Mihajlović Uglješa

CL

612

459

0

612

1683

10

Krneta Vukašin

CL

505

459

0

612

1576

 

ŽENSKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

PRVENSTVO SRBIJE –

VRŠAC

2017

29-30.4.’17

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2017
22. 10. ‘17

JUNIORSKI KUP – BEOGRAD 2017
16. 12. ‘17

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

UKUPNO POENA

1

Vitman Anđela

BG

689

664

711

830

2894

2

Sudimac Marija

0

830

948

948

2726

3

Lončar Sara

0

711

948

948

2607

4

Perić Sanja

BG

0

664

711

830

2205

5

Vučetić Jovana

NS

0

711

664

664

2039

6

Pomorišac Katarina

ZR

0

711

593

711

2015

7

Stanisavljev Danica

ZR

0

711

593

711

2015

8

Milovanović Minja

KG

0

948

830

0

1778

9

Nedeljković Jana

KG

0

948

830

0

1778

10

Filipović Miona

PA

536

536

0

612

1684


Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 13. mart 2018. možete preuzeti OVDE